Ad van Tiggelen (ING): "Eerstgenoemde omstandigheid wijst immers op een gezond ondernemingsklimaat, terwijl de tweede omstandigheid wijst op deflatie en/of recessie. De gebeurtenissen die aan deze bizarre uitkomst voorafgingen hebben beleggers ertoe genoopt hun aandelen te verkopen, waardoor deze nu bijzonder goedkoop lijken. Heeft de markt te sterk gereageerd? Zijn aandelen een koopje? Op dit moment verdisconteren de aandelenmarkten een kans van ongeveer vijftig procent op een recessie in de westerse wereld en een winstgroei van nul procent voor 2012."

Nu de rente op Duitse bunds en Amerikaans schatkistpapier (Treasuries) rond de 2% bedraagt, lijken obligatiebeleggers er nog sterker van overtuigd dat een recessie onontkoombaar is.

Ad van Tiggelen: "Aan het andere uiteinde van het beleggingsspectrum is het frustrerend om te zien hoe weinig aandelenanalisten de signalen van de markt ter harte nemen. Weliswaar hebben zij hun ramingen naar beneden bijgesteld, maar ze verwachten nog steeds dat de wereldwijde bedrijfswinsten in 2012 met meer dan 10% stijgen. Met andere woorden: aandelenanalisten voorzien een aanhoudend gezonde economische groei. Als zij gelijk krijgen, zijn aandelen inderdaad een fantastisch koopje. Maar wij denken dat ze het mis hebben."

Ad van Tiggelen (ING): "Eerstgenoemde omstandigheid wijst immers op een gezond ondernemingsklimaat, terwijl de tweede omstandigheid wijst op deflatie en/of recessie. De gebeurtenissen die aan deze bizarre uitkomst voorafgingen hebben beleggers ertoe genoopt hun aandelen te verkopen, waardoor deze nu bijzonder goedkoop lijken. Heeft de markt te sterk gereageerd? Zijn aandelen een koopje? Op dit moment verdisconteren de aandelenmarkten een kans van ongeveer vijftig procent op een recessie in de westerse wereld en een winstgroei van nul procent voor 2012." Nu de rente op Duitse bunds en Amerikaans schatkistpapier (Treasuries) rond de 2% bedraagt, lijken obligatiebeleggers er nog sterker van overtuigd dat een recessie onontkoombaar is. Ad van Tiggelen: "Aan het andere uiteinde van het beleggingsspectrum is het frustrerend om te zien hoe weinig aandelenanalisten de signalen van de markt ter harte nemen. Weliswaar hebben zij hun ramingen naar beneden bijgesteld, maar ze verwachten nog steeds dat de wereldwijde bedrijfswinsten in 2012 met meer dan 10% stijgen. Met andere woorden: aandelenanalisten voorzien een aanhoudend gezonde economische groei. Als zij gelijk krijgen, zijn aandelen inderdaad een fantastisch koopje. Maar wij denken dat ze het mis hebben."