Toch is een actieve benadering alleen niet genoeg; de mate van activiteit blijkt de doorslaggevende factor voor succes te zijn.

Een strategie van zorgvuldig gespreide aandelenselectie die zowel een hoge active share heeft als een lage tracking error levert de beste resultaten op. Dat concludeert Fidelity in een uitgebreid rapport.

Enkele hoofdpunten uit dit rapport:

- De vraag naar actieve strategieën neemt sinds 2013 weer toe. Nu de macro-economische bedreigingen en politieke onzekerheid afnemen, kijken beleggers weer meer naar de micro-economische en bedrijfsspecifieke factoren. Dat verklaart de opleving van de instroom in actieve beleggingsstrategieën.

- Het rapport zet twee methodes om de mate van activiteit van een fonds te meten naast elkaar: active share en tracking error. De conclusie is dat de beste resultaten worden gegenereerd met een strategie die wordt gekenmerkt door zowel een hoge active share, waarmee de kans groter is om de benchmark te verslaan, als een lage tracking error, waarmee de risico's beperkt worden.

- Het rapport vergelijkt de prestaties van verschillende strategieën in de periode tussen 1990 en 2009. Daaruit blijkt dat een strategie van gespreide, zorgvuldige aandelenselectie (diversified stock-picking) de enige is die consequent de benchmark wist te verslaan.

Toch is een actieve benadering alleen niet genoeg; de mate van activiteit blijkt de doorslaggevende factor voor succes te zijn. Een strategie van zorgvuldig gespreide aandelenselectie die zowel een hoge active share heeft als een lage tracking error levert de beste resultaten op. Dat concludeert Fidelity in een uitgebreid rapport. Enkele hoofdpunten uit dit rapport: - De vraag naar actieve strategieën neemt sinds 2013 weer toe. Nu de macro-economische bedreigingen en politieke onzekerheid afnemen, kijken beleggers weer meer naar de micro-economische en bedrijfsspecifieke factoren. Dat verklaart de opleving van de instroom in actieve beleggingsstrategieën. - Het rapport zet twee methodes om de mate van activiteit van een fonds te meten naast elkaar: active share en tracking error. De conclusie is dat de beste resultaten worden gegenereerd met een strategie die wordt gekenmerkt door zowel een hoge active share, waarmee de kans groter is om de benchmark te verslaan, als een lage tracking error, waarmee de risico's beperkt worden. - Het rapport vergelijkt de prestaties van verschillende strategieën in de periode tussen 1990 en 2009. Daaruit blijkt dat een strategie van gespreide, zorgvuldige aandelenselectie (diversified stock-picking) de enige is die consequent de benchmark wist te verslaan.