Een goede benchmark voor risicobeheer op dit gebied is dan ook noodzakelijk. Zo'n benchmark is er nog niet omdat het afdekken van staartrisico's een relatief nieuw vakgebied is.

Als er eenmaal een raamwerk ligt om goede afdekking van staartrisico's mee op te bouwen, gebaseerd op belangrijke richtlijnen als blootstelling, attachment, kosten en basisrisico, dan is het van daaruit redelijk eenvoudig een goede index te creëren.

Afdekkingen van staartrisico's moet worden beoordeeld op basis van scenarioanalyse

Bij gebrek aan afdoende actuele real-time prestatiemetingen moeten afdekkingen van staartrisico's worden beoordeeld op basis van scenarioanalyse, aldus Vineer Bhansali.

Een goede benchmark voor risicobeheer op dit gebied is dan ook noodzakelijk. Zo'n benchmark is er nog niet omdat het afdekken van staartrisico's een relatief nieuw vakgebied is. Als er eenmaal een raamwerk ligt om goede afdekking van staartrisico's mee op te bouwen, gebaseerd op belangrijke richtlijnen als blootstelling, attachment, kosten en basisrisico, dan is het van daaruit redelijk eenvoudig een goede index te creëren.Afdekkingen van staartrisico's moet worden beoordeeld op basis van scenarioanalyse Bij gebrek aan afdoende actuele real-time prestatiemetingen moeten afdekkingen van staartrisico's worden beoordeeld op basis van scenarioanalyse, aldus Vineer Bhansali.