Dankzij een quasi volledige bezetting van haar vloot in het derde kwartaal blijven de omzet en winstdoelstellingen van DEME voor het hele boekjaar gehandhaafd.

Vele nieuwe contracten hebben geleid tot een stijging van orderboek tot 2.306 miljoen euro per einde oktober 2008 (versus 1.946 miljoen euro per 30.06.08).

Bij de vastgoedbevak LEASINVEST REAL ESTATE bleef de reële waarde van de vastgoedportefeuille nagenoeg constant op 487,0 miljoen euro. Inclusief de projectontwikkelingen bedroeg de totale waarde 513,3 miljoen euro (vs. 502,7 miljoen euro per 30.06.08). De bezettingsgraad bleef op een zeer hoog niveau van 97,30% (vs. 97,06% op het einde van het tweede kwartaal) en het huurrendement bedroeg 7,20% (vs. 7,15% per 30.06.08).

Niettegenstaande de uiterst volatiele financiële markten en de aanhoudende onrust in de financiële sector konden zowel Bank Delen als Bank J.Van Breda & C° in het 3de kwartaal een sterke commerciële groei realiseren.

De private equity-deelnemingen blijven globaal een belangrijke, alhoewel lagere, bijdrage leveren tot het groepsresultaat. De impact van de financiële crisis op het consumentenvertrouwen en de economische groeivertraging die intussen duidelijk evolueert naar een diepgaande recessie, hebben zich in de loop van het derde kwartaal immers vertaald in een daling van de omzet en operationele winst van een aantal industriële deelnemingen.

De netto-thesauriepositie van AvH bedroeg per 30.09.2008 nog 171,7 miljoen euro (tov 207,6 miljoen euro per 30.06.08). De evolutie wordt hoofdzakelijk verklaard door de daling van de marktwaarde van de geldbeleggingen in KBC en Fortis met 31,6 miljoen euro.

Op basis van de recente koersevolutie bij Fortis verwacht AvH een totale negatieve impact op de resultaten van het boekjaar 2008 van ongeveer 44 miljoen euro (hetzij 1,3 euro per aandeel AvH).

Ackermans & van Haaren verwacht voor het hele jaar 2008 nog steeds een behoorlijk operationeel groepsresultaat te kunnen realiseren, o.m. dankzij de sterke baggerconjunctuur en de goede commerciële prestatie van haar banken. Intussen laten de gevolgen van de verzwakking van de economische conjunctuur zich ook voelen bij de meeste groepsdeelnemingen.

Op basis van de gisteren gegeven trading update zal KBC Securities een rapport over Ackermans & van Haaren publiceren. Het waarderingsmodel zal onder andere aangepast worden.

De analisten van KBC Securities gingen in op de prestaties van de verschillende onderdelen bij de holding. De kredietcrisis heeft een impact op alle geledingen van de holding.

Het advies 'accumulate' blijft gehandhaafd, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 81 euro.

Bank Degroof merkte op dat Ackermans & van Haaren opnieuw met goede resultaten kon uitpakken. De trading update bevatte geen elementen die de opinie over het aandeel doen wijzigen, zodat de rating 'accumulate' gehandhaafd blijft.

In het geval van Ackermans & van Haaren werd door Fortis van een gemengde trading update gesproken. De nettowaarde van het aandeel wordt op 60 euro geraamd, wat neerkomt op een onderwaardering van 25%.

Dankzij een quasi volledige bezetting van haar vloot in het derde kwartaal blijven de omzet en winstdoelstellingen van DEME voor het hele boekjaar gehandhaafd. Vele nieuwe contracten hebben geleid tot een stijging van orderboek tot 2.306 miljoen euro per einde oktober 2008 (versus 1.946 miljoen euro per 30.06.08). Bij de vastgoedbevak LEASINVEST REAL ESTATE bleef de reële waarde van de vastgoedportefeuille nagenoeg constant op 487,0 miljoen euro. Inclusief de projectontwikkelingen bedroeg de totale waarde 513,3 miljoen euro (vs. 502,7 miljoen euro per 30.06.08). De bezettingsgraad bleef op een zeer hoog niveau van 97,30% (vs. 97,06% op het einde van het tweede kwartaal) en het huurrendement bedroeg 7,20% (vs. 7,15% per 30.06.08). Niettegenstaande de uiterst volatiele financiële markten en de aanhoudende onrust in de financiële sector konden zowel Bank Delen als Bank J.Van Breda & C° in het 3de kwartaal een sterke commerciële groei realiseren. De private equity-deelnemingen blijven globaal een belangrijke, alhoewel lagere, bijdrage leveren tot het groepsresultaat. De impact van de financiële crisis op het consumentenvertrouwen en de economische groeivertraging die intussen duidelijk evolueert naar een diepgaande recessie, hebben zich in de loop van het derde kwartaal immers vertaald in een daling van de omzet en operationele winst van een aantal industriële deelnemingen. De netto-thesauriepositie van AvH bedroeg per 30.09.2008 nog 171,7 miljoen euro (tov 207,6 miljoen euro per 30.06.08). De evolutie wordt hoofdzakelijk verklaard door de daling van de marktwaarde van de geldbeleggingen in KBC en Fortis met 31,6 miljoen euro. Op basis van de recente koersevolutie bij Fortis verwacht AvH een totale negatieve impact op de resultaten van het boekjaar 2008 van ongeveer 44 miljoen euro (hetzij 1,3 euro per aandeel AvH). Ackermans & van Haaren verwacht voor het hele jaar 2008 nog steeds een behoorlijk operationeel groepsresultaat te kunnen realiseren, o.m. dankzij de sterke baggerconjunctuur en de goede commerciële prestatie van haar banken. Intussen laten de gevolgen van de verzwakking van de economische conjunctuur zich ook voelen bij de meeste groepsdeelnemingen. Op basis van de gisteren gegeven trading update zal KBC Securities een rapport over Ackermans & van Haaren publiceren. Het waarderingsmodel zal onder andere aangepast worden. De analisten van KBC Securities gingen in op de prestaties van de verschillende onderdelen bij de holding. De kredietcrisis heeft een impact op alle geledingen van de holding. Het advies 'accumulate' blijft gehandhaafd, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 81 euro. Bank Degroof merkte op dat Ackermans & van Haaren opnieuw met goede resultaten kon uitpakken. De trading update bevatte geen elementen die de opinie over het aandeel doen wijzigen, zodat de rating 'accumulate' gehandhaafd blijft. In het geval van Ackermans & van Haaren werd door Fortis van een gemengde trading update gesproken. De nettowaarde van het aandeel wordt op 60 euro geraamd, wat neerkomt op een onderwaardering van 25%.