De opdrachten vertegenwoordigen samen een bedrag van 250 miljoen EUR. In Santa Marta, Colombia zal

Dredging International baggerwerken uitvoeren voor een zwaaikom en aanlegplaatsen ten behoeve van het Drummond Project. Dit project van grote omvang beoogt de bouw van nieuwe laadinstallaties voor kolen.

Drummond Colombia, Colombia's grootste kolenverhandelaar, wil hiermee het transport van kolen tussen het vasteland en de exportschepen moderniseren en optimaliseren. De werken vergen de inzet van vier sleephopperzuigers, starten in juli

2013 en zullen ongeveer een half jaar in beslag nemen.

In het Noordwesten van Venezuela, nabij Punto Fijo zal Tideway in opdracht van Saipem een aanlanding voor een pijpleiding uitvoeren.

De klant Cardon IV ontwikkelt er een gasveld op zo'n 90 kilometers van de kust. De opdracht omvat ondermeer het baggeren van een 6,5 kilometer lange sleuf op zee en het binnentrekken van de pijpleiding aan land.

De sleuf wordt nadien opgevuld met lokaal gewonnen zand. Aanvang 2014 moeten deze werken voltooid zijn. Nog in Venezuela heeft Tideway een bijkomend werk verkregen voor rekening van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA. Tideway zal er - in opdracht van Saipem - een aanlanding aanleggen aan de noordkant van het schiereiland waarlangs de leiding van het 'Dragon'-gasveld het vasteland bereikt.

De opdracht bestaat uit het baggeren van een sleuf, het bouwen van een stenen platform en de verankering in een rotswand. De uitvoering van de werken is gepland voor dit najaar.

In het kader van de werkzaamheden ten behoeve van het nieuwe Wheatstone LNG Project van Chevron in West-Australië zal

Tideway, in joint venture, de zeebodem nivelleren en erosiebescherming aanleggen. Deze werken zullen worden uitgevoerd in de eerste helft van 2014.

In de Ierse Zee, ter hoogte van Barrow-in-Furness plaatst GeoSea binnenkort een meteomast met een hoogte van 100m, geïnstalleerd op een monopile. Deze meteomast zal offshore wind-, neerslag- en stralingsmetingen uitvoeren.

In India heeft ISD (International Seaport Dredging) twee nieuwe opdrachten binnengehaald in Orissa, aan de oostkust van India. ISD zal er de baggerwerken voor het toegangskanaal en de zwaaikom uitvoeren ten behoeve van een kolen- en bulkterminal in opdracht van Gopalpur Port.

Het gewonnen zand zal ook gedeeltelijk aangewend worden voor strandsuppletie. De werken zullen uitgevoerd worden door twee sleephopperzuigers en een cutterzuiger. Ze gaan van start in augustus en zullen zes maanden later afgerond zijn. Verder heeft de Dhamra Port Company Limited het contract voor de onderhoudsbaggerwerken van 2013 ook gegund aan ISD.

De opdrachten vertegenwoordigen samen een bedrag van 250 miljoen EUR. In Santa Marta, Colombia zal Dredging International baggerwerken uitvoeren voor een zwaaikom en aanlegplaatsen ten behoeve van het Drummond Project. Dit project van grote omvang beoogt de bouw van nieuwe laadinstallaties voor kolen. Drummond Colombia, Colombia's grootste kolenverhandelaar, wil hiermee het transport van kolen tussen het vasteland en de exportschepen moderniseren en optimaliseren. De werken vergen de inzet van vier sleephopperzuigers, starten in juli 2013 en zullen ongeveer een half jaar in beslag nemen. In het Noordwesten van Venezuela, nabij Punto Fijo zal Tideway in opdracht van Saipem een aanlanding voor een pijpleiding uitvoeren. De klant Cardon IV ontwikkelt er een gasveld op zo'n 90 kilometers van de kust. De opdracht omvat ondermeer het baggeren van een 6,5 kilometer lange sleuf op zee en het binnentrekken van de pijpleiding aan land. De sleuf wordt nadien opgevuld met lokaal gewonnen zand. Aanvang 2014 moeten deze werken voltooid zijn. Nog in Venezuela heeft Tideway een bijkomend werk verkregen voor rekening van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA. Tideway zal er - in opdracht van Saipem - een aanlanding aanleggen aan de noordkant van het schiereiland waarlangs de leiding van het 'Dragon'-gasveld het vasteland bereikt. De opdracht bestaat uit het baggeren van een sleuf, het bouwen van een stenen platform en de verankering in een rotswand. De uitvoering van de werken is gepland voor dit najaar. In het kader van de werkzaamheden ten behoeve van het nieuwe Wheatstone LNG Project van Chevron in West-Australië zal Tideway, in joint venture, de zeebodem nivelleren en erosiebescherming aanleggen. Deze werken zullen worden uitgevoerd in de eerste helft van 2014. In de Ierse Zee, ter hoogte van Barrow-in-Furness plaatst GeoSea binnenkort een meteomast met een hoogte van 100m, geïnstalleerd op een monopile. Deze meteomast zal offshore wind-, neerslag- en stralingsmetingen uitvoeren. In India heeft ISD (International Seaport Dredging) twee nieuwe opdrachten binnengehaald in Orissa, aan de oostkust van India. ISD zal er de baggerwerken voor het toegangskanaal en de zwaaikom uitvoeren ten behoeve van een kolen- en bulkterminal in opdracht van Gopalpur Port. Het gewonnen zand zal ook gedeeltelijk aangewend worden voor strandsuppletie. De werken zullen uitgevoerd worden door twee sleephopperzuigers en een cutterzuiger. Ze gaan van start in augustus en zullen zes maanden later afgerond zijn. Verder heeft de Dhamra Port Company Limited het contract voor de onderhoudsbaggerwerken van 2013 ook gegund aan ISD.