-Het resultaat van de deelnemingen (voor meerwaarden private equity) bedroeg 136,4 miljoen euro over boekjaar 2008 (versus 183,2 miljoen euro over 2007)
-Het nettoresultaat daalde tot 114,6 miljoen euro omwille van beperktere meerwaarden en bijzondere waardeverminderingen (Groupe Flo, Distriplus, Fortis aandelen)
-Belangrijke omzet- en winstgroei van baggeractiviteiten (DEME) in een aanhoudend zeer actieve markt
-Lagere bijdrage vastgoedactiviteiten omwille van uitzonderlijke kosten, minwaarden en vertraagde realisatie van bepaalde vastgoedprojecten
-Sterke prestatie van zowel Bank Delen als Bank J.Van Breda & C° in uiterst volatiele marktomstandigheden
-Bijdrage Private Equity deelnemingen beïnvloed door slecht vierde kwartaal en impairments bij Groupe Flo en Distriplus
-De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om het dividend stabiel te houden op 1,39 euro.

De Raad van Bestuur van deelde verder nog mee dat het geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep) van het boekjaar 2008 114,6 miljoen euro bedroeg, t.o.v. 241,4 miljoen euro in 2007.

-Het resultaat van de deelnemingen (voor meerwaarden private equity) bedroeg 136,4 miljoen euro over boekjaar 2008 (versus 183,2 miljoen euro over 2007) -Het nettoresultaat daalde tot 114,6 miljoen euro omwille van beperktere meerwaarden en bijzondere waardeverminderingen (Groupe Flo, Distriplus, Fortis aandelen) -Belangrijke omzet- en winstgroei van baggeractiviteiten (DEME) in een aanhoudend zeer actieve markt -Lagere bijdrage vastgoedactiviteiten omwille van uitzonderlijke kosten, minwaarden en vertraagde realisatie van bepaalde vastgoedprojecten -Sterke prestatie van zowel Bank Delen als Bank J.Van Breda & C° in uiterst volatiele marktomstandigheden -Bijdrage Private Equity deelnemingen beïnvloed door slecht vierde kwartaal en impairments bij Groupe Flo en Distriplus -De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om het dividend stabiel te houden op 1,39 euro.De Raad van Bestuur van deelde verder nog mee dat het geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep) van het boekjaar 2008 114,6 miljoen euro bedroeg, t.o.v. 241,4 miljoen euro in 2007.