BOUW, BAGGER EN CONCESSIES

DEME (AvH 50%) kende in het eerste kwartaal van 2009 nog steeds een hoge activiteitsgraad met een quasi volledige bezetting van de vloot. De omzet en het operationeel resultaat bleven dan ook in lijn met 2008. Bovendien heeft DEME haar orderboek op een relatief hoog niveau vernieuwd (1.972 miljoen euro per eind maart 2009 tov 2.192 miljoen euro per 31.12.2008) o.m. dankzij nieuwe contracten in Nigeria, Rusland, Brazilië, Angola, Zuid-Afrika, Libië en Duitsland. Het project in Port Rashid werd begin 2009 door de klant geannuleerd, weliswaar na de uitvoering van de eerste fase einde 2008/begin 2009 (impact op het orderboek per 31.03.2009 -286 miljoen euro). De geslaagde diversificatie van DEME naar milieuactiviteiten, maritieme werken (bv offshore windparken) en offshore olie- en gasprojecten ondersteunen in belangrijke mate de positieve evolutie. DEME werkt op een belangrijk aantal nieuwe tenders. De toekenning hiervan neemt evenwel in het algemeen gemiddeld meer tijd in beslag in deze onzekere economische en financiële omstandigheden.

ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE (AvH 100%) blijft relatief goed standhouden niettegenstaande een moeilijke bouwconjunctuur.

VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN

Bij LEASINVEST REAL ESTATE - LRE (AvH 30,01%) bleven bezettingsgraad (98% tov 97,3% per 31.12.2008) en huurrendement (7,45% vs 7,27%) op een zeer behoorlijk peil, hetgeen leidde tot een goed operationeel vastgoedresultaat. De reële waarde van de vastgoedportefeuille, inclusief de projectontwikkelingen (tengevolge de gewijzigde IFRS norm IAS 40), bedroeg per 31.03.2009 570,9 miljoen euro (tov 563,2 miljoen euro per 31.12.2008). De niet gerealiseerde meerwaarde (12 miljoen euro) op de projectontwikkeling Bian in Luxemburg compenseert ruim de negatieve variaties in de reële waarde van andere gebouwen.

EXTENSA (AvH 100%) blijft een beperkte verkoopsactiviteit onderhouden in de grondontwikkelingsactiviteiten. De projectontwikkelingen kennen een normaal verloop, maar aangezien er nog geen opleveringen konden plaatsgrijpen, hebben deze vooralsnog geen bijdrage geleverd tot het resultaat.

COBELGUARD (AvH 40%) kende een verdere succesvolle ontwikkeling van haar omzetcijfer in weliswaar zeer concurrentiële marktomstandigheden.

Het eerste kwartaal is voor GROUPE FINANCIERE DUVAL (AvH 30%) traditioneel verlieslatend gezien het 'laagseizoen' in de exploitatie-activiteiten (vnl vakantieparken). Niettegenstaande een duidelijke vertraging in de promotie-activiteiten, blijft het orderboek op een behoorlijk peil.

ANIMA CARE (AvH 100%), het nieuwe initiatief van AvH naar de zorg- en gezondheidssector, heeft intussen haar eerste rusthuis verworven. Het woon- en zorgcentrum 'De Toekomst/Sautstraetpoorte' in Aalst telt 85 erkende bedden en 38 serviceflats. Anima Care is in gesprek rond de overname van andere rusthuizen en beschikt over een pijplijn aan nieuwbouwprojecten en opties op gronden. Anima Care heeft de ambitie een volwaardige speler te worden in de zorgsector met een breed dienstenaanbod. Hierbij wil zij investeren zowel in het vastgoed als in kwaliteitsvolle uitbatingen.

FINANCIËLE DIENSTEN

Niettegenstaande de uiterst volatiele financiële markten, blijven de netto inflows van vermogens door bestaande en nieuwe klanten in lijn met de recordgroei van de vorige jaren. Aldus bedragen de aan BANK DELEN (AvH 78,75%) toevertrouwde activa per 31.03.2009 10.615 miljoen euro (vs 10.343 miljoen euro per 31.12.2008). Alle zetels van Bank Delen, zowel als het netwerk van Bank J.Van Breda & C°, dragen bij tot de groei van de netto inflow. De verkiezing van Bank Delen begin 2009 door Euromoney als 'Best Private Bank' in België voor de derde opeenvolgende keer heeft zeker het vertrouwen van de cliënten ondersteund.

Ook BANK J.VAN BREDA & C° (AvH 78,75%) kende in het eerste kwartaal 2009 een gunstige evolutie, zowel in het volume deposito's als buitenbalansbeleggingen (5.263 miljoen euro totaal belegd door cliënten per 31.03.2009 - waarvan 1.429 miljoen euro in vermogensbeheer bij Bank Delen - tov 5.009 miljoen euro per 31.12.2008). De resultaten werden ondersteund door een terugkeer van een meer normale rentecurve, hetgeen een positief effect heeft op het renteresultaat. Niettegenstaande de provisie voor kredietverliezen in het eerste kwartaal zeer laag bleef, noopt de economische recessie toch tot enige voorzichtigheid.

PRIVATE EQUITY

De private equity deelnemingen voelden in 1Q2009 in vergelijking met het vierde kwartaal 2008 een versterkte impact van de economische recessie. Dit levert dan ook een gemengd beeld waarbij de meer cyclische of consumentgedreven bedrijven een nettoverlies vertoonden in het eerste kwartaal. Onze traditioneel voorzichtige financieringsstructuur van de private equity investeringen laat deze bedrijven toe zich volop te focussen op hun operationele prioriteiten. Voorlopig werden er binnen de private equity nog geen nieuwe investeringen gerealiseerd. De verkoop van de deelneming IDIM leverde een meerwaarde van 1,5 miljoen euro (deel AvH).

ANDERE INVESTERINGEN

In het eerste kwartaal van 2009 kon de plantagegroep SIPEF (AvH 20%) haar productie van palmolie in Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea met 13,7% verhogen. De prijs van palmolie is in 2009 opnieuw beginnen stijgen, na een bodem bereikt te hebben in Q4 2008. De combinatie van bemoedigende productiecijfers, aantrekkende palmolieprijzen en verlaagde productiekosten doen een goed 2009 verwachten voor Sipef, zonder evenwel het recordniveau van 2008 te evenaren.

Gebaseerd op een goed orderboek kon HENSCHEL (AvH 50%) in het eerste kwartaal nog een zeer sterk resultaat neerzetten, mede dankzij een verhoging van de efficiëntie. In de huidige conjunctuur staat de vernieuwing van het orderboek vanzelfsprekend meer onder druk.

Naast de investering in SAGAR CEMENTS (AvH 14,8%) werd recent een tweede deelneming gerealiseerd in Indië. AvH investeert in joint venture met het in Delhi gevestigde ORIENTAL STRUCTURAL ENGINEERS in de ontginning en de productie van aggregaten, zowel bestemd voor de wegenbouw als voor de productie van beton. De joint venture beschikt momenteel over een totale capaciteit van 1,2 miljoen ton aggregaten per jaar, met de ambitie deze substantieel te verhogen in de loop van de volgende jaren. Met deze investering spelen wij maximaal in op de verwachte, aanhoudende stijging van de vraag naar basismaterialen voor de bouw in India, die gedreven wordt zowel door economische (nood aan bijkomende infrastructuur) als demografische (huisvesting) elementen.

BOUW, BAGGER EN CONCESSIES DEME (AvH 50%) kende in het eerste kwartaal van 2009 nog steeds een hoge activiteitsgraad met een quasi volledige bezetting van de vloot. De omzet en het operationeel resultaat bleven dan ook in lijn met 2008. Bovendien heeft DEME haar orderboek op een relatief hoog niveau vernieuwd (1.972 miljoen euro per eind maart 2009 tov 2.192 miljoen euro per 31.12.2008) o.m. dankzij nieuwe contracten in Nigeria, Rusland, Brazilië, Angola, Zuid-Afrika, Libië en Duitsland. Het project in Port Rashid werd begin 2009 door de klant geannuleerd, weliswaar na de uitvoering van de eerste fase einde 2008/begin 2009 (impact op het orderboek per 31.03.2009 -286 miljoen euro). De geslaagde diversificatie van DEME naar milieuactiviteiten, maritieme werken (bv offshore windparken) en offshore olie- en gasprojecten ondersteunen in belangrijke mate de positieve evolutie. DEME werkt op een belangrijk aantal nieuwe tenders. De toekenning hiervan neemt evenwel in het algemeen gemiddeld meer tijd in beslag in deze onzekere economische en financiële omstandigheden. ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE (AvH 100%) blijft relatief goed standhouden niettegenstaande een moeilijke bouwconjunctuur. VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN Bij LEASINVEST REAL ESTATE - LRE (AvH 30,01%) bleven bezettingsgraad (98% tov 97,3% per 31.12.2008) en huurrendement (7,45% vs 7,27%) op een zeer behoorlijk peil, hetgeen leidde tot een goed operationeel vastgoedresultaat. De reële waarde van de vastgoedportefeuille, inclusief de projectontwikkelingen (tengevolge de gewijzigde IFRS norm IAS 40), bedroeg per 31.03.2009 570,9 miljoen euro (tov 563,2 miljoen euro per 31.12.2008). De niet gerealiseerde meerwaarde (12 miljoen euro) op de projectontwikkeling Bian in Luxemburg compenseert ruim de negatieve variaties in de reële waarde van andere gebouwen. EXTENSA (AvH 100%) blijft een beperkte verkoopsactiviteit onderhouden in de grondontwikkelingsactiviteiten. De projectontwikkelingen kennen een normaal verloop, maar aangezien er nog geen opleveringen konden plaatsgrijpen, hebben deze vooralsnog geen bijdrage geleverd tot het resultaat. COBELGUARD (AvH 40%) kende een verdere succesvolle ontwikkeling van haar omzetcijfer in weliswaar zeer concurrentiële marktomstandigheden. Het eerste kwartaal is voor GROUPE FINANCIERE DUVAL (AvH 30%) traditioneel verlieslatend gezien het 'laagseizoen' in de exploitatie-activiteiten (vnl vakantieparken). Niettegenstaande een duidelijke vertraging in de promotie-activiteiten, blijft het orderboek op een behoorlijk peil. ANIMA CARE (AvH 100%), het nieuwe initiatief van AvH naar de zorg- en gezondheidssector, heeft intussen haar eerste rusthuis verworven. Het woon- en zorgcentrum 'De Toekomst/Sautstraetpoorte' in Aalst telt 85 erkende bedden en 38 serviceflats. Anima Care is in gesprek rond de overname van andere rusthuizen en beschikt over een pijplijn aan nieuwbouwprojecten en opties op gronden. Anima Care heeft de ambitie een volwaardige speler te worden in de zorgsector met een breed dienstenaanbod. Hierbij wil zij investeren zowel in het vastgoed als in kwaliteitsvolle uitbatingen. FINANCIËLE DIENSTEN Niettegenstaande de uiterst volatiele financiële markten, blijven de netto inflows van vermogens door bestaande en nieuwe klanten in lijn met de recordgroei van de vorige jaren. Aldus bedragen de aan BANK DELEN (AvH 78,75%) toevertrouwde activa per 31.03.2009 10.615 miljoen euro (vs 10.343 miljoen euro per 31.12.2008). Alle zetels van Bank Delen, zowel als het netwerk van Bank J.Van Breda & C°, dragen bij tot de groei van de netto inflow. De verkiezing van Bank Delen begin 2009 door Euromoney als 'Best Private Bank' in België voor de derde opeenvolgende keer heeft zeker het vertrouwen van de cliënten ondersteund. Ook BANK J.VAN BREDA & C° (AvH 78,75%) kende in het eerste kwartaal 2009 een gunstige evolutie, zowel in het volume deposito's als buitenbalansbeleggingen (5.263 miljoen euro totaal belegd door cliënten per 31.03.2009 - waarvan 1.429 miljoen euro in vermogensbeheer bij Bank Delen - tov 5.009 miljoen euro per 31.12.2008). De resultaten werden ondersteund door een terugkeer van een meer normale rentecurve, hetgeen een positief effect heeft op het renteresultaat. Niettegenstaande de provisie voor kredietverliezen in het eerste kwartaal zeer laag bleef, noopt de economische recessie toch tot enige voorzichtigheid. PRIVATE EQUITY De private equity deelnemingen voelden in 1Q2009 in vergelijking met het vierde kwartaal 2008 een versterkte impact van de economische recessie. Dit levert dan ook een gemengd beeld waarbij de meer cyclische of consumentgedreven bedrijven een nettoverlies vertoonden in het eerste kwartaal. Onze traditioneel voorzichtige financieringsstructuur van de private equity investeringen laat deze bedrijven toe zich volop te focussen op hun operationele prioriteiten. Voorlopig werden er binnen de private equity nog geen nieuwe investeringen gerealiseerd. De verkoop van de deelneming IDIM leverde een meerwaarde van 1,5 miljoen euro (deel AvH). ANDERE INVESTERINGEN In het eerste kwartaal van 2009 kon de plantagegroep SIPEF (AvH 20%) haar productie van palmolie in Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea met 13,7% verhogen. De prijs van palmolie is in 2009 opnieuw beginnen stijgen, na een bodem bereikt te hebben in Q4 2008. De combinatie van bemoedigende productiecijfers, aantrekkende palmolieprijzen en verlaagde productiekosten doen een goed 2009 verwachten voor Sipef, zonder evenwel het recordniveau van 2008 te evenaren. Gebaseerd op een goed orderboek kon HENSCHEL (AvH 50%) in het eerste kwartaal nog een zeer sterk resultaat neerzetten, mede dankzij een verhoging van de efficiëntie. In de huidige conjunctuur staat de vernieuwing van het orderboek vanzelfsprekend meer onder druk. Naast de investering in SAGAR CEMENTS (AvH 14,8%) werd recent een tweede deelneming gerealiseerd in Indië. AvH investeert in joint venture met het in Delhi gevestigde ORIENTAL STRUCTURAL ENGINEERS in de ontginning en de productie van aggregaten, zowel bestemd voor de wegenbouw als voor de productie van beton. De joint venture beschikt momenteel over een totale capaciteit van 1,2 miljoen ton aggregaten per jaar, met de ambitie deze substantieel te verhogen in de loop van de volgende jaren. Met deze investering spelen wij maximaal in op de verwachte, aanhoudende stijging van de vraag naar basismaterialen voor de bouw in India, die gedreven wordt zowel door economische (nood aan bijkomende infrastructuur) als demografische (huisvesting) elementen.