Deze daling is toe te schrijven aan beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -2,74% in het arbeiderssegment en met -1,16% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand mei van vorig jaar liet de uitzendsector een groei met 4,08%optekenen (tegenover 9,61% in april 2014).

Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met 4,84% in het arbeiderssegment en met 3,03%in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 213,0 punten in mei 2014 tegenover 217,5 punten in april.

De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Deze daling is toe te schrijven aan beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -2,74% in het arbeiderssegment en met -1,16% in het bediendesegment. In vergelijking met de maand mei van vorig jaar liet de uitzendsector een groei met 4,08%optekenen (tegenover 9,61% in april 2014). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met 4,84% in het arbeiderssegment en met 3,03%in het bediendesegment. De Federgon-index bereikte 213,0 punten in mei 2014 tegenover 217,5 punten in april. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.