Enerzijds, met de nieuwe definitie van kapitaal volgens Basel 3, zullen diverse types achtergestelde obligaties er geen deel meer van uitmaken, maar zullen voorlopig wel nog aanvaard worden gedurende een beperkte periode.

Dit nieuwe fenomeen, wat "grandfathering" heet in het jargon, zorgt ervoor dat de opname van bepaalde achtergestelde obligaties als kapitaal zal uitdoven in de tijd, wat ervoor zal zorgen dat de financiële instellingen zullen worden gestimuleerd de "call" uit te oefenen.

Anderzijds zal de nieuwe regelgeving zorgen voor meer onzekerheid voor de obligatiehouders. Het finale doel dat wordt nagestreefd is ervoor te zorgen dat de belastingplichtigen worden beschermd.

Zij draaien nu immers mee op voor overheidsinterventies bij het wankelen van financiële instellingen. Nochtans zullen deze nieuwe maatregelen enkel van toepassing zijn op een nieuw type obligatie van uitgiftes na een bepaalde datum.

Als Dexia deze twee effecten samen beschouwt, lijken bepaalde achtergestelde leningen van banken van goede kredietkwaliteit aantrekkelijk, aangezien hun spreads een aanzienlijk dalingspotentieel hebben, maar op korte termijn kan hun marktwaarde volatiel blijven.

Enerzijds, met de nieuwe definitie van kapitaal volgens Basel 3, zullen diverse types achtergestelde obligaties er geen deel meer van uitmaken, maar zullen voorlopig wel nog aanvaard worden gedurende een beperkte periode. Dit nieuwe fenomeen, wat "grandfathering" heet in het jargon, zorgt ervoor dat de opname van bepaalde achtergestelde obligaties als kapitaal zal uitdoven in de tijd, wat ervoor zal zorgen dat de financiële instellingen zullen worden gestimuleerd de "call" uit te oefenen. Anderzijds zal de nieuwe regelgeving zorgen voor meer onzekerheid voor de obligatiehouders. Het finale doel dat wordt nagestreefd is ervoor te zorgen dat de belastingplichtigen worden beschermd. Zij draaien nu immers mee op voor overheidsinterventies bij het wankelen van financiële instellingen. Nochtans zullen deze nieuwe maatregelen enkel van toepassing zijn op een nieuw type obligatie van uitgiftes na een bepaalde datum. Als Dexia deze twee effecten samen beschouwt, lijken bepaalde achtergestelde leningen van banken van goede kredietkwaliteit aantrekkelijk, aangezien hun spreads een aanzienlijk dalingspotentieel hebben, maar op korte termijn kan hun marktwaarde volatiel blijven.