De daling bleef echter beperkt tot 10%. Bovendien is Punch Telematix erin geslaagd om in weerwil van die moeilijke marktomstandigheden kasstroom break-even te draaien. Tevens werd een nieuwe externe kredietlijn van 1 mio EUR verkregen, een bewijs van vertrouwen in de onderneming.

Ofschoon Punch Telematix geen verslechtering van de markt verwacht, heeft het in het huidige economische klimaat onvoldoende zicht op de toekomst om concrete langetermijndoelstellingen te formuleren. Daarom wenst Punch

Telematix geen vooruitzichten te geven.

Nico Melsens van KBC Securities merkte op dat de resultaten van Punch Telematix geen verrassingen bevatte: "Ik handhaaf een neutraal advies voor Punch Telematix. Het bedrijf heeft te lijden onder de moeilijke marktomstandigheden in de truck & transportsector, waar de wereldwijde recessie er de oorzaak van is dat nieuwe bestellingen uitblijven."

De daling bleef echter beperkt tot 10%. Bovendien is Punch Telematix erin geslaagd om in weerwil van die moeilijke marktomstandigheden kasstroom break-even te draaien. Tevens werd een nieuwe externe kredietlijn van 1 mio EUR verkregen, een bewijs van vertrouwen in de onderneming.Ofschoon Punch Telematix geen verslechtering van de markt verwacht, heeft het in het huidige economische klimaat onvoldoende zicht op de toekomst om concrete langetermijndoelstellingen te formuleren. Daarom wenst PunchTelematix geen vooruitzichten te geven.Nico Melsens van KBC Securities merkte op dat de resultaten van Punch Telematix geen verrassingen bevatte: "Ik handhaaf een neutraal advies voor Punch Telematix. Het bedrijf heeft te lijden onder de moeilijke marktomstandigheden in de truck & transportsector, waar de wereldwijde recessie er de oorzaak van is dat nieuwe bestellingen uitblijven."