Deutsche Bank wijt het verlies voornamelijk aan de buitengewone marktomstandigheden, die zwaar wogen op de verkoop- en handelsactiviteiten.

Ook risicobeperkende maatregelen en goodwillafschrijvingen drukten het resultaat naar beneden.

De Tier 1-ratio van Deutsche Bank bevindt zich nog steeds rond de 10%, zodat het bedrijf zelf geen noodzaak ziet voor een kapitaalinjectie van de Duitse overheid.

De markt voorziet echter dat de risico's van zowel de acquisitie van Deutsche Postbank, waarvan de afspraken onlangs werden aangepast, en de moeilijke arktomstandigheden significant op de balans zullen gaan wegen.

Dat zou volgens ABN Amro een financiële injectie op termijn niet uitsluiten. De analisten van de bank blijven skeptisch over het aandeel Deutsche Bank.

De fundamentele verwachtingen blijven extreem uitdagend, terwijl de zorgen rondom de balans blijven bestaan. Per saldo handhaaft ABN Amro de opinie op Houden.

Deutsche Bank wijt het verlies voornamelijk aan de buitengewone marktomstandigheden, die zwaar wogen op de verkoop- en handelsactiviteiten. Ook risicobeperkende maatregelen en goodwillafschrijvingen drukten het resultaat naar beneden. De Tier 1-ratio van Deutsche Bank bevindt zich nog steeds rond de 10%, zodat het bedrijf zelf geen noodzaak ziet voor een kapitaalinjectie van de Duitse overheid. De markt voorziet echter dat de risico's van zowel de acquisitie van Deutsche Postbank, waarvan de afspraken onlangs werden aangepast, en de moeilijke arktomstandigheden significant op de balans zullen gaan wegen. Dat zou volgens ABN Amro een financiële injectie op termijn niet uitsluiten. De analisten van de bank blijven skeptisch over het aandeel Deutsche Bank. De fundamentele verwachtingen blijven extreem uitdagend, terwijl de zorgen rondom de balans blijven bestaan. Per saldo handhaaft ABN Amro de opinie op Houden.