Hierdoor waren nagenoeg alle chemiebedrijven gedwongen een winstwaarschuwing uit te brengen. De bedrijven in de sector hebben adequaat gereageerd door de productie omlaag te schroeven middels sluiting van productiefaciliteiten en schrappen van arbeidsplaatsen.

Met de genomen maatregelen kunnen zij de goede kasstromen op peil houden en de relatief hoge dividenduitkeringen in stand houden.

De waardering ligt op dit moment op een koers-winstverhouding 2008 van 8 à 9. Dit is een normale waardering, gegeven de huidige cyclus.

ABN Amro geeft binnen de sector Basismaterialen de voorkeur aan grote sterke Europese chemiebedrijven, omdat die ook een gezonde balans hebben. De favoriete aandelen zijn BASF en DSM.

Hierdoor waren nagenoeg alle chemiebedrijven gedwongen een winstwaarschuwing uit te brengen. De bedrijven in de sector hebben adequaat gereageerd door de productie omlaag te schroeven middels sluiting van productiefaciliteiten en schrappen van arbeidsplaatsen. Met de genomen maatregelen kunnen zij de goede kasstromen op peil houden en de relatief hoge dividenduitkeringen in stand houden. De waardering ligt op dit moment op een koers-winstverhouding 2008 van 8 à 9. Dit is een normale waardering, gegeven de huidige cyclus. ABN Amro geeft binnen de sector Basismaterialen de voorkeur aan grote sterke Europese chemiebedrijven, omdat die ook een gezonde balans hebben. De favoriete aandelen zijn BASF en DSM.