Deze studie evalueerde vijf verschillende dosisgroepen plus een placebogroep en een eerste analyse van de resultaten laat zien dat de studie haar vooraf gedefinieerd primair eindpunt van werkzaamheid heeft bereikt waarbij de hoogste dosis van ozoralizumab (80 mg, toegediend om de 4 weken) resulteerde in een statistisch significante verbetering van de ACR20 score op week 16, in vergelijking met placebo.

Tevens kon bij dit dosisniveau een verbetering worden vastgesteld van secundaire eindpunten in vergelijking met placebo zoals een verbetering van de klinische scores, DAS28, ACR50, ACR70 en EULAR responses op week 16.

Er werd geen dosis-limiterende toxiciteit waargenomen, en de ongewenste bijwerkingen en neveneffecten en ernstige ongewenste bijwerkingen die werden waargenomen vertoonden geen klinisch significante toename met het verhogen van de toegediende dosis.

Deze studie evalueerde vijf verschillende dosisgroepen plus een placebogroep en een eerste analyse van de resultaten laat zien dat de studie haar vooraf gedefinieerd primair eindpunt van werkzaamheid heeft bereikt waarbij de hoogste dosis van ozoralizumab (80 mg, toegediend om de 4 weken) resulteerde in een statistisch significante verbetering van de ACR20 score op week 16, in vergelijking met placebo. Tevens kon bij dit dosisniveau een verbetering worden vastgesteld van secundaire eindpunten in vergelijking met placebo zoals een verbetering van de klinische scores, DAS28, ACR50, ACR70 en EULAR responses op week 16. Er werd geen dosis-limiterende toxiciteit waargenomen, en de ongewenste bijwerkingen en neveneffecten en ernstige ongewenste bijwerkingen die werden waargenomen vertoonden geen klinisch significante toename met het verhogen van de toegediende dosis.