Deze positieve gedetailleerde data ondersteunen het verderzetten van ALX-0081 naar een Fase II studie, die naar verwachting in het derde kwartaal van 2009 zal starten.

Tijdens de periode van mei tot december 2008 werden in totaal 25 patiënten met stabiele angina pectoris, die een geplande percutane coronaire interventie (PCI) ondergingen, gerecruteerd voor de studie.

De totale dagelijkse dosis ALX-0081 varieerde van 2 tot 18 mg en werd toegevoegd aan een standaard anti-trombotische behandeling met aspirine, heparine en Plavix®.

Bij de dubbelblinde studie werden de patiënten volgens een 3:1 verhouding willekeurig toegewezen over het actieve studiegeneesmiddel (ALX-0081) of placebo.

Het biologisch effect van ALX-0081 werd bepaald met behulp van een biomerker, en duidde op de volledige inhibitie van von Willebrand Factor (vWF) en het effect daarvan op plaatjesaggregatie en stolling in coronaire bloedvaten.

Deze positieve gedetailleerde data ondersteunen het verderzetten van ALX-0081 naar een Fase II studie, die naar verwachting in het derde kwartaal van 2009 zal starten.Tijdens de periode van mei tot december 2008 werden in totaal 25 patiënten met stabiele angina pectoris, die een geplande percutane coronaire interventie (PCI) ondergingen, gerecruteerd voor de studie. De totale dagelijkse dosis ALX-0081 varieerde van 2 tot 18 mg en werd toegevoegd aan een standaard anti-trombotische behandeling met aspirine, heparine en Plavix®. Bij de dubbelblinde studie werden de patiënten volgens een 3:1 verhouding willekeurig toegewezen over het actieve studiegeneesmiddel (ALX-0081) of placebo. Het biologisch effect van ALX-0081 werd bepaald met behulp van een biomerker, en duidde op de volledige inhibitie van von Willebrand Factor (vWF) en het effect daarvan op plaatjesaggregatie en stolling in coronaire bloedvaten.