De vier presentaties zullen plaatsvinden tijdens de "Collaborations in Ion Channel Drug Discovery" bijeenkomst die van 19 tot 20 juni 2014 wordt gehouden in Cambridge, VK en op het "12th Annual Ion Channel Retreat" dat van 25 tot 27 juni 2014 doorgaat in Vancouver, Canada.

De mondelinge presentatie en drie posterpresentaties tonen resultaten die het volgende aantonen:

• De mogelijkheid om Nanobodies te genereren met een sub-nanomolaire werkzaamheid op het Kv1.3 ionenkanaal (een "voltage-gated" kalium kanaal geëxpresseerd in T en B lymfocyten) en meer dan 1,000-voudige specificiteit ten op zichte van andere leden van de familie van Kv ionenkanalen

• Het combineren van Nanobodies tot een multimeer construct laat toe om de werkzaamheid, de duur van de interactie en het halfleven te verbeteren

• Krachtige inhibitie van het kanaal in electrofysiologische testen alsook in in vitro functionele testen gebaseerd op humane T cellen

• Nanobodies met verschillende werkingsmechanismen in electrofysiologische tests kunnen gecombineerd worden zodat een nieuwe fenotypisch profiel bekomen wordt

• In vivo proof-of-concept met anti-Kv1.3 Nanobodies in een ratmodel voor "delayed-type hypersensitivity" inflammatie

De vier presentaties zullen plaatsvinden tijdens de "Collaborations in Ion Channel Drug Discovery" bijeenkomst die van 19 tot 20 juni 2014 wordt gehouden in Cambridge, VK en op het "12th Annual Ion Channel Retreat" dat van 25 tot 27 juni 2014 doorgaat in Vancouver, Canada. De mondelinge presentatie en drie posterpresentaties tonen resultaten die het volgende aantonen: • De mogelijkheid om Nanobodies te genereren met een sub-nanomolaire werkzaamheid op het Kv1.3 ionenkanaal (een "voltage-gated" kalium kanaal geëxpresseerd in T en B lymfocyten) en meer dan 1,000-voudige specificiteit ten op zichte van andere leden van de familie van Kv ionenkanalen • Het combineren van Nanobodies tot een multimeer construct laat toe om de werkzaamheid, de duur van de interactie en het halfleven te verbeteren • Krachtige inhibitie van het kanaal in electrofysiologische testen alsook in in vitro functionele testen gebaseerd op humane T cellen • Nanobodies met verschillende werkingsmechanismen in electrofysiologische tests kunnen gecombineerd worden zodat een nieuwe fenotypisch profiel bekomen wordt • In vivo proof-of-concept met anti-Kv1.3 Nanobodies in een ratmodel voor "delayed-type hypersensitivity" inflammatie