Ablynx voerde een Fase I studie uit, een eerste proef in de mens, in gezonde postmenopauzale vrouwen om de veiligheid,

verdraagbaarheid, immunogeniciteit en farmacokinetiek (FK) van een enkelvoudige onderhuidse toediening van ALX-0141 te onderzoeken.

Bovendien werden specifieke bot biomerkers gemeten om een vroege aanwijzing voor de werkzaamheid te geven.

Ablynx voerde een Fase I studie uit, een eerste proef in de mens, in gezonde postmenopauzale vrouwen om de veiligheid, verdraagbaarheid, immunogeniciteit en farmacokinetiek (FK) van een enkelvoudige onderhuidse toediening van ALX-0141 te onderzoeken. Bovendien werden specifieke bot biomerkers gemeten om een vroege aanwijzing voor de werkzaamheid te geven.