De vennootschap kon dit bedrag mogelijks verhogen, maar het aantal aangeboden aandelen zou in geen geval meer dan 10% bedragen van het huidige aantal uitstaande en genoteerde aandelen (met name een maximum van 4.908.332 nieuwe aandelen).

De Raad van Bestuur heeft besloten om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen in het kader van deze transactie met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen, die zal plaatsvinden binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zoals bepaald in de statuten van de vennootschap en in overeenstemming met artikel 604 van het Belgisch wetboek van vennootschappen.

De vennootschap kon dit bedrag mogelijks verhogen, maar het aantal aangeboden aandelen zou in geen geval meer dan 10% bedragen van het huidige aantal uitstaande en genoteerde aandelen (met name een maximum van 4.908.332 nieuwe aandelen). De Raad van Bestuur heeft besloten om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen in het kader van deze transactie met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen, die zal plaatsvinden binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zoals bepaald in de statuten van de vennootschap en in overeenstemming met artikel 604 van het Belgisch wetboek van vennootschappen.