De vennootschap kan dit bedrag mogelijks verhogen, maar de aanbieding zal in geen geval meer dan 10% bedragen van het huidige aantal uitstaande aandelen (met name een maximum van 4.377.919 nieuwe aandelen).

De Raad van Bestuur heeft besloten om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen in het kader van deze transactie met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen, die zal plaatsvinden binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zoals bepaald in de statuten van de vennootschap en in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap kan dit bedrag mogelijks verhogen, maar de aanbieding zal in geen geval meer dan 10% bedragen van het huidige aantal uitstaande aandelen (met name een maximum van 4.377.919 nieuwe aandelen). De Raad van Bestuur heeft besloten om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen in het kader van deze transactie met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen, die zal plaatsvinden binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, zoals bepaald in de statuten van de vennootschap en in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.