Deze rechten omvatten het product ATN-103, waarvoor positieve proof-of-concept gegevens van een Fase II studie in patiënten met reumatoïde artritis (RA) werden aangekondigd in mei van dit jaar; en het product PF-05230905, dat zich momenteel in Fase I studies bevindt.

Ablynx zal een gedetaileerde analyse van de programma's uitvoeren alvorens te beslissen over hoe verder te gaan.

De overeenkomst, die Ablynx in 2006 afsloot met Wyeth (overgenomen door Pfizer in 2009), is beëindigd en alle gelicensieerde rechten onder Ablynx's intellectuele eigendom met betrekking tot anti-TNF-alfa programma's zijn terug gegeven aan Ablynx.

Ablynx zal tevens bepaalde intellectuele eigendom en kennis met betrekking tot TNF-alfa programma's verwerven van Pfizer, en zal eveneens toegang krijgen tot Pfizer's bestaande materiaal voor klinische studies van ATN-103 en PF-05230905, assay methodes en productieprocessen voor gebruik in toekomstige ontwikkelingsactiviteiten.

In ruil voor deze rechten en activa, en na de potentiële regulatorische goedkeuring van het eerste anti-TNF-alfa Nanobody, zal Ablynx mijlpaalbetalingen delen met Pfizer die Ablynx zal ontvangen van een derde partij licentienemer voor de anti-TNF-alfa Nanobody programma's, tot een maximum bedrag van $50 miljoen, en zal Ablynx aan Pfizer royalties betalen op de omzet van deze producten.

Deze rechten omvatten het product ATN-103, waarvoor positieve proof-of-concept gegevens van een Fase II studie in patiënten met reumatoïde artritis (RA) werden aangekondigd in mei van dit jaar; en het product PF-05230905, dat zich momenteel in Fase I studies bevindt. Ablynx zal een gedetaileerde analyse van de programma's uitvoeren alvorens te beslissen over hoe verder te gaan. De overeenkomst, die Ablynx in 2006 afsloot met Wyeth (overgenomen door Pfizer in 2009), is beëindigd en alle gelicensieerde rechten onder Ablynx's intellectuele eigendom met betrekking tot anti-TNF-alfa programma's zijn terug gegeven aan Ablynx. Ablynx zal tevens bepaalde intellectuele eigendom en kennis met betrekking tot TNF-alfa programma's verwerven van Pfizer, en zal eveneens toegang krijgen tot Pfizer's bestaande materiaal voor klinische studies van ATN-103 en PF-05230905, assay methodes en productieprocessen voor gebruik in toekomstige ontwikkelingsactiviteiten. In ruil voor deze rechten en activa, en na de potentiële regulatorische goedkeuring van het eerste anti-TNF-alfa Nanobody, zal Ablynx mijlpaalbetalingen delen met Pfizer die Ablynx zal ontvangen van een derde partij licentienemer voor de anti-TNF-alfa Nanobody programma's, tot een maximum bedrag van $50 miljoen, en zal Ablynx aan Pfizer royalties betalen op de omzet van deze producten.