Operationele hoogtepunten

• Eerste Nanobody®, ALX-0171 (anti-RSV), werd met succes rechtstreeks in de longen toegediend met een nebulisator (vernevelaar)

• Tweede klinische proof-of-concept behaald voor Nanobodies met het anti-IL-6R product, ALX-0061, in RA patiënten

• Drie preklinische kandidaten werden geselecteerd als onderdeel van de Strategische Alliantie met Boehringer Ingelheim en de FTE-betalingen binnen deze samenwerking werden met twee jaar verlengd

• Boehringer Ingelheim diende een aanvraag in voor de start van een klinische studie met een Nanobody, als onderdeel van de samenwerking voor de ziekte van Alzheimer

• Vooruitgang in de samenwerking met Merck Serono dankzij de selectie van een tweede preklinische kandidaat, ALX-0751, in kanker

• Nieuwe samenwerking aangegaan met Merck & Co voor het ontwikkelen van Nanobodies gericht tegen een spanningsafhankelijk ionkanaal met een optie voor een tweede niet-publiek doelwit

• Startte een haalbaarheidsstudie samen met Algeta om het gebruik van Nanobodies in radio-imuuntherapie voor kanker te onderzoeken

• Versterkte de Raad van Bestuur met de benoeming van twee belangrijke industrie-experten (ex-Amgen en ex-GSK)

Financiële hoogtepunten

• Inkomsten stegen met 22% tot €26,7M (2011: €21,9M)

• Cash-instroom toegenomen met 28% tot €36,5M (2011: €28,5M)

• Operationele kosten daalden met 16% tot €56,3M (2011:€66,7M)

• Netto verlies voor het jaar verminderde met 35% tot €28,5M (2011: €43,9M)

• Netto cashburn goed onder controle gehouden tot juist €21,1M

• Sterke financiële positie op jaareind met €62,8M aan liquide middelen, in pand gegeven geldmiddelen en beleggingen op korte termijn

Operationele hoogtepunten • Eerste Nanobody®, ALX-0171 (anti-RSV), werd met succes rechtstreeks in de longen toegediend met een nebulisator (vernevelaar) • Tweede klinische proof-of-concept behaald voor Nanobodies met het anti-IL-6R product, ALX-0061, in RA patiënten • Drie preklinische kandidaten werden geselecteerd als onderdeel van de Strategische Alliantie met Boehringer Ingelheim en de FTE-betalingen binnen deze samenwerking werden met twee jaar verlengd • Boehringer Ingelheim diende een aanvraag in voor de start van een klinische studie met een Nanobody, als onderdeel van de samenwerking voor de ziekte van Alzheimer • Vooruitgang in de samenwerking met Merck Serono dankzij de selectie van een tweede preklinische kandidaat, ALX-0751, in kanker • Nieuwe samenwerking aangegaan met Merck & Co voor het ontwikkelen van Nanobodies gericht tegen een spanningsafhankelijk ionkanaal met een optie voor een tweede niet-publiek doelwit • Startte een haalbaarheidsstudie samen met Algeta om het gebruik van Nanobodies in radio-imuuntherapie voor kanker te onderzoeken • Versterkte de Raad van Bestuur met de benoeming van twee belangrijke industrie-experten (ex-Amgen en ex-GSK) Financiële hoogtepunten • Inkomsten stegen met 22% tot €26,7M (2011: €21,9M) • Cash-instroom toegenomen met 28% tot €36,5M (2011: €28,5M) • Operationele kosten daalden met 16% tot €56,3M (2011:€66,7M) • Netto verlies voor het jaar verminderde met 35% tot €28,5M (2011: €43,9M) • Netto cashburn goed onder controle gehouden tot juist €21,1M • Sterke financiële positie op jaareind met €62,8M aan liquide middelen, in pand gegeven geldmiddelen en beleggingen op korte termijn