De subsidie die over een periode van één jaar loopt zal ook gebruikt worden om nieuwe toepassingen te onderzoeken voor het toedienen van Nanobodies via inhalatie.

Een eerste Fase I studie in gezonde vrijwilligers toonde aan dat het Nanobody goed werd verdragen en dat het geen klinisch significante wijzigingen in longfunctie veroorzaakte. Bovendien werden er geen dosis-limiterende toxiciteit, geen immunogeniciteit en geen bronchoconstrictie waargenomen.

De optimale toediening via verneveling werd onderbouwd in een gereconstrueerd anatomisch model van de bovenste luchtwegen van een baby van 9 maanden waarin een significante afzetting van ALX-0171 in het babylongmodel werd aangetoond.

De subsidie die over een periode van één jaar loopt zal ook gebruikt worden om nieuwe toepassingen te onderzoeken voor het toedienen van Nanobodies via inhalatie. Een eerste Fase I studie in gezonde vrijwilligers toonde aan dat het Nanobody goed werd verdragen en dat het geen klinisch significante wijzigingen in longfunctie veroorzaakte. Bovendien werden er geen dosis-limiterende toxiciteit, geen immunogeniciteit en geen bronchoconstrictie waargenomen. De optimale toediening via verneveling werd onderbouwd in een gereconstrueerd anatomisch model van de bovenste luchtwegen van een baby van 9 maanden waarin een significante afzetting van ALX-0171 in het babylongmodel werd aangetoond.