-€113,6 miljoen liquide middelen, kasequivalenten en financiële activa bij jaareinde
-69% stijging in inkomsten tot €16,8 miljoen (2007: €9,9 miljoen)

KBC Securities stelde vast dat de resultaten over het voorbije boekjaar geen verrassingen bevatte. Het koopadvies wordt zodoende gehandhaafd.

-€113,6 miljoen liquide middelen, kasequivalenten en financiële activa bij jaareinde -69% stijging in inkomsten tot €16,8 miljoen (2007: €9,9 miljoen) KBC Securities stelde vast dat de resultaten over het voorbije boekjaar geen verrassingen bevatte. Het koopadvies wordt zodoende gehandhaafd.