De totale operationele kosten stegen tot €50,8 miljoen (2010: €39,5 miljoen), hoofdzakelijk gedreven door hogere R&D-kosten als gevolg van de vooruitgang in de productportefeuille.

Het netto verlies voor de periode was €33,1 miljoen (2010: €21,5 miljoen). De netto cash burn voor het derde kwartaal bleef onder controle tot juist €8,0 miljoen, wat resulteerde in een netto cash burn van € 31,2 miljoen voor de periode januari 2011-september 2011

De liquide middelen, in pand gegeven geldmiddelen en beleggingen op korte termijn bedroegen €84,6 miljoen op 30 september 2011 (2010: €109,5 miljoen)

De totale operationele kosten stegen tot €50,8 miljoen (2010: €39,5 miljoen), hoofdzakelijk gedreven door hogere R&D-kosten als gevolg van de vooruitgang in de productportefeuille. Het netto verlies voor de periode was €33,1 miljoen (2010: €21,5 miljoen). De netto cash burn voor het derde kwartaal bleef onder controle tot juist €8,0 miljoen, wat resulteerde in een netto cash burn van € 31,2 miljoen voor de periode januari 2011-september 2011 De liquide middelen, in pand gegeven geldmiddelen en beleggingen op korte termijn bedroegen €84,6 miljoen op 30 september 2011 (2010: €109,5 miljoen)