• Inkomsten bedroegen €11,2 miljoen (2013: €5,2 miljoen)

• Netto verlies voor het kwartaal van €2,8 miljoen (2013: €6,7 miljoen)

• Positieve netto cash-instroom van €2,8 miljoen resulteerde op 31 maart 2014 in €203,2 miljoen aan liquide middelen, kasequivalenten, in pand gegeven geldmiddelen en beleggingen op korte termijn

• Inkomsten bedroegen €11,2 miljoen (2013: €5,2 miljoen) • Netto verlies voor het kwartaal van €2,8 miljoen (2013: €6,7 miljoen) • Positieve netto cash-instroom van €2,8 miljoen resulteerde op 31 maart 2014 in €203,2 miljoen aan liquide middelen, kasequivalenten, in pand gegeven geldmiddelen en beleggingen op korte termijn