Dr Edwin Moses, Gedelegeerd Bestuurder van Ablynx, zal een bedrijfspresentatie geven die een update zal omvatten van Ablynx' anti-WF Nanobody, caplacizumab, voor de behandeling van verworven trombotische trombocytopenische purpura (TTP), een zeldzame bloedziekte.

Dr Edwin Moses, Gedelegeerd Bestuurder van Ablynx, zal een bedrijfspresentatie geven die een update zal omvatten van Ablynx' anti-WF Nanobody, caplacizumab, voor de behandeling van verworven trombotische trombocytopenische purpura (TTP), een zeldzame bloedziekte.