In 2007 werd Ablynx door reMYND in kennis gesteld dat er een interpretatieverschil bestond ten aanzien van Ablynx' contractuele verplichting tegenover reMYND in het kader van de in 2003 afgesloten overeenkomst.

In deze overeenkomst had Ablynx de verplichting om reMYND 50% van alle ontvangen inkomsten te betalen als bepaalde Nanobodies van voornoemde samenwerking aan derden in licentie werden gegeven voor ontwikkeling en commercialisering.

Ablynx heeft een samenwerking met Boehringer Ingelheim op het gebied van de ziekte van Alzheimer met een potentiële waarde van $265 miljoen plus royalty's, onder welke overeenkomst, naar de huidige mening van Ablynx, in tegenstelling tot die van reMYND, geen licentie is verleend voor ontwikkeling of commercialisering van de voornoemde Nanobodies.

Met het oog op een minnelijke oplossing van het geschil hebben Ablynx en reMYND een dadingsovereenkomst gesloten die de overeenkomst van 2003 beëindigt, waarbij reMYND tot maximaal €2 miljoen aan betalingen kan ontvangen die gebaseerd zijn op het succesvol behalen van mijlpalen in Ablynx' samenwerking met Boehringer Ingelheim voor de ziekte van Alzheimer, alsook 1% royalty op de verkoop van alle producten die mogelijk voortvloeien uit deze samenwerking.

Dr Edwin Moses, Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van Ablynx, legde uit: "We zijn blij dat we een minnelijke schikking hebben getroffen voor ons meningsverchil met reMYND." Koen De Witte, Gedelegeerd Bestuurder van reMYND, voegde eraan toe: "Het is goed dat dit achter de rug is en dat we ons nu kunnen concentreren op de toekomst."

In 2007 werd Ablynx door reMYND in kennis gesteld dat er een interpretatieverschil bestond ten aanzien van Ablynx' contractuele verplichting tegenover reMYND in het kader van de in 2003 afgesloten overeenkomst. In deze overeenkomst had Ablynx de verplichting om reMYND 50% van alle ontvangen inkomsten te betalen als bepaalde Nanobodies van voornoemde samenwerking aan derden in licentie werden gegeven voor ontwikkeling en commercialisering. Ablynx heeft een samenwerking met Boehringer Ingelheim op het gebied van de ziekte van Alzheimer met een potentiële waarde van $265 miljoen plus royalty's, onder welke overeenkomst, naar de huidige mening van Ablynx, in tegenstelling tot die van reMYND, geen licentie is verleend voor ontwikkeling of commercialisering van de voornoemde Nanobodies. Met het oog op een minnelijke oplossing van het geschil hebben Ablynx en reMYND een dadingsovereenkomst gesloten die de overeenkomst van 2003 beëindigt, waarbij reMYND tot maximaal €2 miljoen aan betalingen kan ontvangen die gebaseerd zijn op het succesvol behalen van mijlpalen in Ablynx' samenwerking met Boehringer Ingelheim voor de ziekte van Alzheimer, alsook 1% royalty op de verkoop van alle producten die mogelijk voortvloeien uit deze samenwerking. Dr Edwin Moses, Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van Ablynx, legde uit: "We zijn blij dat we een minnelijke schikking hebben getroffen voor ons meningsverchil met reMYND." Koen De Witte, Gedelegeerd Bestuurder van reMYND, voegde eraan toe: "Het is goed dat dit achter de rug is en dat we ons nu kunnen concentreren op de toekomst."