*Volumeprestaties: Het totale volume nam in 1Q10 met 0,8% toe, waarbij het volume

eigen bieren met 0,7% steeg dankzij sterke prestaties in Brazilië, China en Canada. Het volume frisdranken groeide met 2,5%.

*Belangrijkste merken: Het volume belangrijkste merken steeg met 2,1%; de sterkste

stijgers waren Skol, Brahma en Antarctica in Brazilië, Budweiser en de Bud Light-familie in Canada, en Harbin in China.

*Stijging marktaandeel: In 1Q10 hebben we marktaandeel gewonnen op markten die

goed zijn voor ongeveer de helft van onze totale biervolumes.

*Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 1,9%, of 1,1% per hl, dankzij onze

aangehouden focus op luxemerken en een verbeterde prijszetting om de kostendruk op te vangen. Bij een constante geografische basis, d.i. zonder de impact van de sterkere groei van landen met lagere opbrengsten per hl, zou de opbrengstengroei per hl 2,5% hebben bedragen.

*Kostprijs Verkochte Goederen (KVG): De KVG daalde met 1,3%, of met 2,5% per hl,

aangezien een gunstige mix van de Zones en hogere efficiëntie op vlak van productie de hogere grondstofkosten in Latijns-Amerika Noord en een inflatoire omgeving in Latijns-Amerika Zuid en Centraal- en Oost-Europa meer dan teniet deden. Bij een constante geografische basis zou de Kostprijs Verkochte Goederen per hl naar schatting gestegen zijn met 0,5%.

*Bedrijfskosten: De bedrijfskosten stegen met 2,7%, voornamelijk wegens een stijging van de verkoop- en marketinginvesteringen met 4,8%, aangezien onze operationele discipline en synergiebesparingen de kosten onder de wereldwijde inflatie hielden

*Synergieën: Gerelateerd aan de combinatie met Anheuser-Busch, hebben we in 1Q10 in totaal 130 miljoen USD aan synergieën gerealiseerd, wat de totale gerealiseerde synergieën op 1 490 miljoen USD brengt.

*EBITDA: De EBITDA voor 1Q10 steeg met 5,1% tot 3 086 miljoen USD, en de EBITDAmarge bedroeg 37,1% tegenover 35,1% in 1Q09, een stijging met 112 basispunten op interne basis.

*Eenmalige opbrengsten en kosten boven EBIT: Het genormaliseerd bedrijfsresultaat is exclusief -46 miljoen USD aan eenmalige opbrengsten en kosten in 1Q10, die vooral gerelateerd zijn aan reorganisatiekosten in Noord-Amerika en West-Europa.

*Eenmalige financiële kosten: De genormaliseerde winst voor 1Q10 is exclusief 29

miljoen USD aan versnelde toerekeningskosten (non-cash) en 390 miljoen USD aan negatieve aanpassingen aan de marktwaarde voor afdekkingen die niet langer effectief zijn.

*Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van

eigenvermogensinstrumenten van Anheuser-Busch InBev voor 1Q10 bedroeg 891 miljoen USD vergeleken met 783 miljoen USD in 1Q09.

*Winst Per Aandeel (WPA): De genormaliseerde WPA voor 1Q10 bedroeg 0,56 USD tegenover 0,50 USD in 1Q09.

*Volumeprestaties: Het totale volume nam in 1Q10 met 0,8% toe, waarbij het volume eigen bieren met 0,7% steeg dankzij sterke prestaties in Brazilië, China en Canada. Het volume frisdranken groeide met 2,5%. *Belangrijkste merken: Het volume belangrijkste merken steeg met 2,1%; de sterkste stijgers waren Skol, Brahma en Antarctica in Brazilië, Budweiser en de Bud Light-familie in Canada, en Harbin in China. *Stijging marktaandeel: In 1Q10 hebben we marktaandeel gewonnen op markten die goed zijn voor ongeveer de helft van onze totale biervolumes. *Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 1,9%, of 1,1% per hl, dankzij onze aangehouden focus op luxemerken en een verbeterde prijszetting om de kostendruk op te vangen. Bij een constante geografische basis, d.i. zonder de impact van de sterkere groei van landen met lagere opbrengsten per hl, zou de opbrengstengroei per hl 2,5% hebben bedragen. *Kostprijs Verkochte Goederen (KVG): De KVG daalde met 1,3%, of met 2,5% per hl, aangezien een gunstige mix van de Zones en hogere efficiëntie op vlak van productie de hogere grondstofkosten in Latijns-Amerika Noord en een inflatoire omgeving in Latijns-Amerika Zuid en Centraal- en Oost-Europa meer dan teniet deden. Bij een constante geografische basis zou de Kostprijs Verkochte Goederen per hl naar schatting gestegen zijn met 0,5%. *Bedrijfskosten: De bedrijfskosten stegen met 2,7%, voornamelijk wegens een stijging van de verkoop- en marketinginvesteringen met 4,8%, aangezien onze operationele discipline en synergiebesparingen de kosten onder de wereldwijde inflatie hielden *Synergieën: Gerelateerd aan de combinatie met Anheuser-Busch, hebben we in 1Q10 in totaal 130 miljoen USD aan synergieën gerealiseerd, wat de totale gerealiseerde synergieën op 1 490 miljoen USD brengt. *EBITDA: De EBITDA voor 1Q10 steeg met 5,1% tot 3 086 miljoen USD, en de EBITDAmarge bedroeg 37,1% tegenover 35,1% in 1Q09, een stijging met 112 basispunten op interne basis. *Eenmalige opbrengsten en kosten boven EBIT: Het genormaliseerd bedrijfsresultaat is exclusief -46 miljoen USD aan eenmalige opbrengsten en kosten in 1Q10, die vooral gerelateerd zijn aan reorganisatiekosten in Noord-Amerika en West-Europa. *Eenmalige financiële kosten: De genormaliseerde winst voor 1Q10 is exclusief 29 miljoen USD aan versnelde toerekeningskosten (non-cash) en 390 miljoen USD aan negatieve aanpassingen aan de marktwaarde voor afdekkingen die niet langer effectief zijn. *Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van Anheuser-Busch InBev voor 1Q10 bedroeg 891 miljoen USD vergeleken met 783 miljoen USD in 1Q09. *Winst Per Aandeel (WPA): De genormaliseerde WPA voor 1Q10 bedroeg 0,56 USD tegenover 0,50 USD in 1Q09.