-Volumeprestaties: In 3Q09 daalde het totale volume met 3,2%, en het volume eigen

bieren met 3,1%. Het volume frisdranken daalde in 3Q09 met 2,3%. In 9M09 daalde hettotale volume met 1,2%, daalde het volume eigen bieren met 1,4% en steeg het volume frisdranken met 2,5%

-Belangrijkste merken: In 3Q09 steeg het volume van de belangrijkste merken met

0,4%; de sterkste stijgers waren Antarctica, Brahma en Skol in Brazilië, Harbin en

Budweiser in China, en Stella Artois in het VK. In 9M09 stegen de belangrijkste merken met 1,6%

-Stijging marktaandeel: We hebben in 9M09 tot nog toe marktaandeel gewonnen in 5

van onze belangrijkste markten: Argentinië, België, Brazilië, het VK en de VS, en ons

marktaandeel behouden in Oekraïne

-Opbrengstengroei: De opbrengsten daalden met 0,4% in 3Q09 en stegen met 1,8% in 9M09, terwijl de opbrengsten per hl een groei kenden van 3,9% in 3Q09 en 4,6% in 9M09 ten gevolge van aanhoudend efficiënt opbrengstenbeheer, inclusief selectieve prijsverhogingen

-EBITDA: De EBITDA voor 3Q09 steeg met 11,9% tot 3 549 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 36,4% tegenover 32,6% in 3Q08, een stijging met 394 basispunten op interne basis. De EBITDA voor 9M09 steeg met 18,0% tot 9 932 miljoen USD met een marge van 36,2%, een interne verbetering met 487 basispunten. In de eerste negen maanden van 2009 boekten we een verbetering van de EBITDA-marge op interne basis in alle operationele Zones

-Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van

eigenvermogensinstrumenten van AB InBev voor 3Q09 bedroeg 1 132 miljoen USD

vergeleken met 837 miljoen USD in 3Q08 op gerapporteerde basis. De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev voor 9M09 bedroeg 3 050 miljoen USD vergeleken met 2 084 miljoen USD in 9M08 op gerapporteerde basis

-Eenmalige opbrengsten en kosten: De 3Q09 genormaliseerde winst per aandeel van 0,72 USD is exclusief 414 miljoen USD aan netto eenmalige opbrengsten, die voornamelijk een weerspiegeling zijn van 436 miljoen USD aan opbrengsten uit de verkoop van de Zuid-Koreaanse activa

-Volumeprestaties: In 3Q09 daalde het totale volume met 3,2%, en het volume eigen bieren met 3,1%. Het volume frisdranken daalde in 3Q09 met 2,3%. In 9M09 daalde hettotale volume met 1,2%, daalde het volume eigen bieren met 1,4% en steeg het volume frisdranken met 2,5% -Belangrijkste merken: In 3Q09 steeg het volume van de belangrijkste merken met 0,4%; de sterkste stijgers waren Antarctica, Brahma en Skol in Brazilië, Harbin en Budweiser in China, en Stella Artois in het VK. In 9M09 stegen de belangrijkste merken met 1,6% -Stijging marktaandeel: We hebben in 9M09 tot nog toe marktaandeel gewonnen in 5 van onze belangrijkste markten: Argentinië, België, Brazilië, het VK en de VS, en ons marktaandeel behouden in Oekraïne -Opbrengstengroei: De opbrengsten daalden met 0,4% in 3Q09 en stegen met 1,8% in 9M09, terwijl de opbrengsten per hl een groei kenden van 3,9% in 3Q09 en 4,6% in 9M09 ten gevolge van aanhoudend efficiënt opbrengstenbeheer, inclusief selectieve prijsverhogingen -EBITDA: De EBITDA voor 3Q09 steeg met 11,9% tot 3 549 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 36,4% tegenover 32,6% in 3Q08, een stijging met 394 basispunten op interne basis. De EBITDA voor 9M09 steeg met 18,0% tot 9 932 miljoen USD met een marge van 36,2%, een interne verbetering met 487 basispunten. In de eerste negen maanden van 2009 boekten we een verbetering van de EBITDA-marge op interne basis in alle operationele Zones -Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev voor 3Q09 bedroeg 1 132 miljoen USD vergeleken met 837 miljoen USD in 3Q08 op gerapporteerde basis. De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev voor 9M09 bedroeg 3 050 miljoen USD vergeleken met 2 084 miljoen USD in 9M08 op gerapporteerde basis -Eenmalige opbrengsten en kosten: De 3Q09 genormaliseerde winst per aandeel van 0,72 USD is exclusief 414 miljoen USD aan netto eenmalige opbrengsten, die voornamelijk een weerspiegeling zijn van 436 miljoen USD aan opbrengsten uit de verkoop van de Zuid-Koreaanse activa