Uiteindelijk was AB-InBev de sterkste daler binnen de index. De brouwer kondigde aan op grote schaal aandelenopties te willen uitdelen aan top-kaderleden en dat bericht woog blijkbaar op de koers.

Anderzijds stond ook de koers van Cofinimm onder druk. Nogal wat speculatieve fondsen zouden short-posities in de vastgoedbevak ingenomen hebben. De financiële sector hield goed stand, met Dexia eens te meer als uitblinker.

Uiteindelijk was AB-InBev de sterkste daler binnen de index. De brouwer kondigde aan op grote schaal aandelenopties te willen uitdelen aan top-kaderleden en dat bericht woog blijkbaar op de koers. Anderzijds stond ook de koers van Cofinimm onder druk. Nogal wat speculatieve fondsen zouden short-posities in de vastgoedbevak ingenomen hebben. De financiële sector hield goed stand, met Dexia eens te meer als uitblinker.