• Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 9,1% in 3Q12 en met 6,7% in 9M12, en de opbrengsten per hl namen met 10,2% toe in 3Q12 en met 7,3% in 9M12 onder invloed van zowel een gunstige merkenmix als beste praktijken inzake opbrengstenbeheer. Bij een constante geografische basis (d.i. de impact van snellere groei in landen met lagere opbrengsten per hl buiten beschouwing gelaten) zijn de opbrengsten per hl in 3Q12 met 10,1% en in 9M12 met 7,4% gestegen.

• Volumeprestaties: In 3Q12 kende het totale volume een daling met 0,3%, waarbij het volume eigen bieren met 0,1% en het volume niet-bieren met 1,8% afnam. In 9M12 nam het totale volume met 0,4% toe, waarbij het volume eigen bieren met 0,2% groeide en het volume niet-bieren met 2,8% toenam.

• Belangrijkste merken: Het volume van de belangrijkste merken steeg in 3Q12 met 1,3%; de belangrijkste stijgers waren onze drie wereldwijde merken Budweiser, Stella Artois en Beck's, de Bud Light-familie en Michelob Ultra in de Verenigde Staten, Antarctica in Brazilië en Harbin in China. In 9M12 steeg het volume van de belangrijkste merken, dewelke ruim 68% van het volume eigen bieren uitmaken, met 1,8%.

• EBITDA: De EBITDA steeg in 3Q12 met 10,6% tot 3 977 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 38,7%, een stijging met 54 basispunten. De EBITDA groeide in 9M12 met 6,9% tot 11 123 miljoen USD, terwijl de EBITDA-marge een lichte stijging kende en 37,7% bedroeg.

• Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een nominale stijging met 7,7% tot 1 864 miljoen USD in 3Q12 vergeleken met 1 731 miljoen USD in 3Q11, en groeide nominaal met 22,3% tot 5 492 miljoen USD in 9M12 tegenover 4 490 miljoen USD in 9M11.

• Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) steeg met 7,3% tot 1,17 USD in 3Q12 tegenover 1,09 USD in 3Q11, en met 21,6% tot 3,43 USD in 9M12 tegenover 2,82 USD in 9M11.

Advies opbouwen blijft gehandhaafd

Bank Degroof merkt op dat AB-InBev nog een waardering met een premie verdient, dit vanwege de goede visibiliteit van de resultaten, de sterke merken en de aanwezigheid op snelgroeiende markten. Het advies opbouwen en het koersdoel van 75 euro voor het aandeel blijven gehandhaafd.

• Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 9,1% in 3Q12 en met 6,7% in 9M12, en de opbrengsten per hl namen met 10,2% toe in 3Q12 en met 7,3% in 9M12 onder invloed van zowel een gunstige merkenmix als beste praktijken inzake opbrengstenbeheer. Bij een constante geografische basis (d.i. de impact van snellere groei in landen met lagere opbrengsten per hl buiten beschouwing gelaten) zijn de opbrengsten per hl in 3Q12 met 10,1% en in 9M12 met 7,4% gestegen. • Volumeprestaties: In 3Q12 kende het totale volume een daling met 0,3%, waarbij het volume eigen bieren met 0,1% en het volume niet-bieren met 1,8% afnam. In 9M12 nam het totale volume met 0,4% toe, waarbij het volume eigen bieren met 0,2% groeide en het volume niet-bieren met 2,8% toenam. • Belangrijkste merken: Het volume van de belangrijkste merken steeg in 3Q12 met 1,3%; de belangrijkste stijgers waren onze drie wereldwijde merken Budweiser, Stella Artois en Beck's, de Bud Light-familie en Michelob Ultra in de Verenigde Staten, Antarctica in Brazilië en Harbin in China. In 9M12 steeg het volume van de belangrijkste merken, dewelke ruim 68% van het volume eigen bieren uitmaken, met 1,8%. • EBITDA: De EBITDA steeg in 3Q12 met 10,6% tot 3 977 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 38,7%, een stijging met 54 basispunten. De EBITDA groeide in 9M12 met 6,9% tot 11 123 miljoen USD, terwijl de EBITDA-marge een lichte stijging kende en 37,7% bedroeg. • Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een nominale stijging met 7,7% tot 1 864 miljoen USD in 3Q12 vergeleken met 1 731 miljoen USD in 3Q11, en groeide nominaal met 22,3% tot 5 492 miljoen USD in 9M12 tegenover 4 490 miljoen USD in 9M11. • Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) steeg met 7,3% tot 1,17 USD in 3Q12 tegenover 1,09 USD in 3Q11, en met 21,6% tot 3,43 USD in 9M12 tegenover 2,82 USD in 9M11.Advies opbouwen blijft gehandhaafd Bank Degroof merkt op dat AB-InBev nog een waardering met een premie verdient, dit vanwege de goede visibiliteit van de resultaten, de sterke merken en de aanwezigheid op snelgroeiende markten. Het advies opbouwen en het koersdoel van 75 euro voor het aandeel blijven gehandhaafd.