Daarnaast is ook de kostenvergelijking voor administratieve kosten

gemakkelijker. AB-InBev: "We verwachten dat de Kostprijs Verkochte Goederen per hl voor FY10 stabiel zal blijven of met een laag eencijferig percentage zal groeien bij een constante geografische basis. Voor het volledige jaar 2010 verwachten we dat de gemiddelde coupon op de nettoschuld tussen 6,0 en 6,5% zal liggen en gaan we uit van een genormaliseerde effectieve aanslagvoet tussen de 25 en 27%. We verwachten dat de netto investeringsuitgaven voor 2010 tussen 2,0 en 2,2 miljard USD zullen bedragen."

Daarnaast is ook de kostenvergelijking voor administratieve kosten gemakkelijker. AB-InBev: "We verwachten dat de Kostprijs Verkochte Goederen per hl voor FY10 stabiel zal blijven of met een laag eencijferig percentage zal groeien bij een constante geografische basis. Voor het volledige jaar 2010 verwachten we dat de gemiddelde coupon op de nettoschuld tussen 6,0 en 6,5% zal liggen en gaan we uit van een genormaliseerde effectieve aanslagvoet tussen de 25 en 27%. We verwachten dat de netto investeringsuitgaven voor 2010 tussen 2,0 en 2,2 miljard USD zullen bedragen."