Karen Couck, woordvoerster van AB-InBev; "We hadden een goede start in 2010 ondanks een nog steeds uitdagende economische omgeving en verwachten sterke bedrijfsresultaten voor het volledige jaar. We zullen ons richten op de versterking van de groei van onze kernactiviteiten en tezelfdertijd de operationele discipline handhaven die noodzakelijk is om de omzetting van winst in cash en de afbouw van de schuldpositie op de balans te maximaliseren met het oog op de realisatie van onze langetermijndoelstelling om de verhouding tussen onze nettoschuld en EBITDA onder 2x te krijgen."

In 1Q10 kende de brouwer een volumegroei van 0,8% en een EBITDA-groei van 5,1%, wat in beide gevallen iets beter dan verwacht is. Het volume belangrijkste merken nam toe met 2,1%.

Couck: "Brazilië was de sterkste stijger met een volumegroei van 15,9% dankzij de positieve impact van innovatieve marketinginspanningen, een positieve economische omgeving en een stijging van het beschikbaar inkomen. We hebben solide volumewinsten gerealiseerd in China en Canada met een groei van de biervolumes met respectievelijk 5,1% en 4,4%, wat iets beter is dan verwacht, terwijl de volumes in Centraal- en Oost-Europa iets minder dan verwacht terugliepen. De leveringen in de Verenigde Staten daalden met 6,8%, wat in lijn is met onze verwachtingen en deels te verklaren valt door de uitdagende weersomstandigheden tijdens het grootste deel van het kwartaal en door de moeilijkste vergelijkingsbasis van het jaar. De Verkopen Aan Kleinhandelaars (VAK) daalden met 4,4%. Het verschil met de leveringen weerspiegelt de voorraadopbouw in 1Q09, anticiperend op het zomerseizoen."

AB-InBev heeft marktaandeel gewonnen op markten die goed zijn voor ongeveer de helft van de totale biervolumes: Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en de provincies in China.

Couck: "We zijn niet tevreden met de algemene prestatie van ons marktaandeel. Dit gezegd zijnde, zijn we ervan overtuigd dat de marktaandeelverliezen grotendeels het gevolg zijn van korte-termijnfactoren zoals de sociale acties in België, de moeilijke vergelijkingsbasis met het hoogste kwartaalmarktaandeel in de Verenigde Staten sinds 1Q04 en wat we zien als opportunistische promotionele activiteiten van sommige concurrenten. In het eerste kwartaal kenden zich ontwikkelende markten met zowel lagere opbrengsten per hectoliter als lagere kosten per hectoliter, in het bijzonder Brazilië en China, een snellere groei dan het groepsgemiddelde."

De vooruitzichten voor 2010 blijven ongewijzigd tegenover de vooruitzichten die werden bekengemaakt in het persbericht voor FY09, behalve dat AB-InBev nu verwachte dat de volumegroei in 2Q10 op hetzelfde niveau zal zitten als in 1Q10 en dat de groei van de EBITDA iets onder het niveau van 1Q10 zal blijven als gevolg van de timing van verkoop- en marketinginvesteringen.

Couck: "We blijven verwachten dat de groei van het volume en de EBITDA in het derde kwartaal groter zal zijn dan in het eerste halfjaar en verder zal toenemen in het vierde kwartaal. We

ondervinden een positief effect van gemakkelijkere volumevergelijkingen in het tweede halfjaar, in het bijzonder in de VS. Daarnaast verwachten we heel moeilijke

kostenvergelijkingen in de eerste helft van 2010 en veel gemakkelijkere in de tweede helft wegens de timing van de verkoop-, marketing- en administratieve kosten in 2009. We verwachten dat de Kostprijs Verkochte Goederen per hectoliter voor het volledige jaar stabiel zal blijven of een lage eencijferige groei zal kennen."

Karen Couck, woordvoerster van AB-InBev; "We hadden een goede start in 2010 ondanks een nog steeds uitdagende economische omgeving en verwachten sterke bedrijfsresultaten voor het volledige jaar. We zullen ons richten op de versterking van de groei van onze kernactiviteiten en tezelfdertijd de operationele discipline handhaven die noodzakelijk is om de omzetting van winst in cash en de afbouw van de schuldpositie op de balans te maximaliseren met het oog op de realisatie van onze langetermijndoelstelling om de verhouding tussen onze nettoschuld en EBITDA onder 2x te krijgen." In 1Q10 kende de brouwer een volumegroei van 0,8% en een EBITDA-groei van 5,1%, wat in beide gevallen iets beter dan verwacht is. Het volume belangrijkste merken nam toe met 2,1%. Couck: "Brazilië was de sterkste stijger met een volumegroei van 15,9% dankzij de positieve impact van innovatieve marketinginspanningen, een positieve economische omgeving en een stijging van het beschikbaar inkomen. We hebben solide volumewinsten gerealiseerd in China en Canada met een groei van de biervolumes met respectievelijk 5,1% en 4,4%, wat iets beter is dan verwacht, terwijl de volumes in Centraal- en Oost-Europa iets minder dan verwacht terugliepen. De leveringen in de Verenigde Staten daalden met 6,8%, wat in lijn is met onze verwachtingen en deels te verklaren valt door de uitdagende weersomstandigheden tijdens het grootste deel van het kwartaal en door de moeilijkste vergelijkingsbasis van het jaar. De Verkopen Aan Kleinhandelaars (VAK) daalden met 4,4%. Het verschil met de leveringen weerspiegelt de voorraadopbouw in 1Q09, anticiperend op het zomerseizoen." AB-InBev heeft marktaandeel gewonnen op markten die goed zijn voor ongeveer de helft van de totale biervolumes: Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en de provincies in China. Couck: "We zijn niet tevreden met de algemene prestatie van ons marktaandeel. Dit gezegd zijnde, zijn we ervan overtuigd dat de marktaandeelverliezen grotendeels het gevolg zijn van korte-termijnfactoren zoals de sociale acties in België, de moeilijke vergelijkingsbasis met het hoogste kwartaalmarktaandeel in de Verenigde Staten sinds 1Q04 en wat we zien als opportunistische promotionele activiteiten van sommige concurrenten. In het eerste kwartaal kenden zich ontwikkelende markten met zowel lagere opbrengsten per hectoliter als lagere kosten per hectoliter, in het bijzonder Brazilië en China, een snellere groei dan het groepsgemiddelde." De vooruitzichten voor 2010 blijven ongewijzigd tegenover de vooruitzichten die werden bekengemaakt in het persbericht voor FY09, behalve dat AB-InBev nu verwachte dat de volumegroei in 2Q10 op hetzelfde niveau zal zitten als in 1Q10 en dat de groei van de EBITDA iets onder het niveau van 1Q10 zal blijven als gevolg van de timing van verkoop- en marketinginvesteringen. Couck: "We blijven verwachten dat de groei van het volume en de EBITDA in het derde kwartaal groter zal zijn dan in het eerste halfjaar en verder zal toenemen in het vierde kwartaal. We ondervinden een positief effect van gemakkelijkere volumevergelijkingen in het tweede halfjaar, in het bijzonder in de VS. Daarnaast verwachten we heel moeilijke kostenvergelijkingen in de eerste helft van 2010 en veel gemakkelijkere in de tweede helft wegens de timing van de verkoop-, marketing- en administratieve kosten in 2009. We verwachten dat de Kostprijs Verkochte Goederen per hectoliter voor het volledige jaar stabiel zal blijven of een lage eencijferige groei zal kennen."