• Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 3,7% in 2Q11 en met 4,6% in HY11, en de opbrengsten per hl namen toe met 3,4% in 2Q11 en met 4,7% in HY11.

• Volumeprestaties: In 2Q11 nam het totale volume met 0,3% toe, waarbij het volume

eigen bieren en het volume niet-bieren met respectievelijk 0,6% en 1,1% toenam. In HY11 bleef het totale volume stabiel, waarbij het volume eigen bieren met 0,3% groeide en het volume niet-bieren met 0,3% afnam.

• Belangrijkste merken: Het volume van de belangrijkste merken steeg in 2Q11 met

2,3%; de belangrijkste stijgers waren Budweiser, Harbin en Sedrin in China, Antarctica in Brazilië, Michelob Ultra en Stella Artois in de Verenigde Staten, en Bud en Klinskoye in Rusland. In HY11 steeg het volume van de belangrijkste merken met 1,4%.

• Marktaandeel: de brouwer schat in dat het marktaandeel in de Verenigde Staten gedaald is met 50 basispunten, voornamelijk te wijten aan het segment van de sub-luxemerken, terwijl de belangrijkste merken goede vooruitgang boekten. We wonnen of behielden marktaandeel in Argentinië, België, Canada, China en Duitsland en boekten gestaag vooruitgang in lijn met de merken- en prijszettingstrategieën in Brazilië, Rusland en het Verenigd Koninkrijk.

• Kostprijs Verkochte Goederen: De Kostprijs Verkochte Goederen (KVG) steeg met 1,9% in 2Q11, of met 1,4% per hl. In HY11 steeg de KVG met 2,6%, of met 2,2% per hl. Bij een constante geografische basis steeg de KVG per hl met 2,4% in 2Q11 en met 3,1% in HY11.

• EBITDA: In 2Q11 kende de EBITDA een nominale groei van 11,7% en een interne groei van 6,0% tot 3 747 miljoen USD met een marge van 37,7%, een interne verbetering met 83 basispunten. In HY11 kende de EBITDA een nominale groei van 11,1% en een interne groei van 6,3% tot 7 155 miljoen USD met een marge van 37,7%, een interne verbetering met 58 basispunten.

• Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een nominale stijging met 11,3% tot 1 603 miljoen USD in 2Q11 vergeleken met 1 440 miljoen USD in 2Q10, en groeide nominaal met 18,3% tot 2 758 miljoen USD in HY11 tegenover 2 331 miljoen USD in HY10.

• Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) steeg van 0,90 USD in 2Q10 tot 1,00 USD in 2Q11. In HY11 steeg de WPA van 1,46 USD naar 1,73 USD.

• Eenmalige netto financiële kosten: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan

houders van eigen-vermogensinstrumenten van AB InBev in 2Q11 is exclusief een kost van 195 miljoen USD ten gevolge van de vervroegde terugbetaling van obligaties ten bedrage van 1,25 miljard USD.

• Kasstroom: De kasstroom uit operationele activiteiten steeg met 9,9% op gerapporteerde basis van 4 133 miljoen USD in HY10 tot 4 543 miljoen USD in HY11.

• Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 3,7% in 2Q11 en met 4,6% in HY11, en de opbrengsten per hl namen toe met 3,4% in 2Q11 en met 4,7% in HY11. • Volumeprestaties: In 2Q11 nam het totale volume met 0,3% toe, waarbij het volume eigen bieren en het volume niet-bieren met respectievelijk 0,6% en 1,1% toenam. In HY11 bleef het totale volume stabiel, waarbij het volume eigen bieren met 0,3% groeide en het volume niet-bieren met 0,3% afnam. • Belangrijkste merken: Het volume van de belangrijkste merken steeg in 2Q11 met 2,3%; de belangrijkste stijgers waren Budweiser, Harbin en Sedrin in China, Antarctica in Brazilië, Michelob Ultra en Stella Artois in de Verenigde Staten, en Bud en Klinskoye in Rusland. In HY11 steeg het volume van de belangrijkste merken met 1,4%. • Marktaandeel: de brouwer schat in dat het marktaandeel in de Verenigde Staten gedaald is met 50 basispunten, voornamelijk te wijten aan het segment van de sub-luxemerken, terwijl de belangrijkste merken goede vooruitgang boekten. We wonnen of behielden marktaandeel in Argentinië, België, Canada, China en Duitsland en boekten gestaag vooruitgang in lijn met de merken- en prijszettingstrategieën in Brazilië, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. • Kostprijs Verkochte Goederen: De Kostprijs Verkochte Goederen (KVG) steeg met 1,9% in 2Q11, of met 1,4% per hl. In HY11 steeg de KVG met 2,6%, of met 2,2% per hl. Bij een constante geografische basis steeg de KVG per hl met 2,4% in 2Q11 en met 3,1% in HY11. • EBITDA: In 2Q11 kende de EBITDA een nominale groei van 11,7% en een interne groei van 6,0% tot 3 747 miljoen USD met een marge van 37,7%, een interne verbetering met 83 basispunten. In HY11 kende de EBITDA een nominale groei van 11,1% en een interne groei van 6,3% tot 7 155 miljoen USD met een marge van 37,7%, een interne verbetering met 58 basispunten. • Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een nominale stijging met 11,3% tot 1 603 miljoen USD in 2Q11 vergeleken met 1 440 miljoen USD in 2Q10, en groeide nominaal met 18,3% tot 2 758 miljoen USD in HY11 tegenover 2 331 miljoen USD in HY10. • Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) steeg van 0,90 USD in 2Q10 tot 1,00 USD in 2Q11. In HY11 steeg de WPA van 1,46 USD naar 1,73 USD. • Eenmalige netto financiële kosten: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van AB InBev in 2Q11 is exclusief een kost van 195 miljoen USD ten gevolge van de vervroegde terugbetaling van obligaties ten bedrage van 1,25 miljard USD. • Kasstroom: De kasstroom uit operationele activiteiten steeg met 9,9% op gerapporteerde basis van 4 133 miljoen USD in HY10 tot 4 543 miljoen USD in HY11.