Dit waren de hoogtepunten van het kwartaalbericht bij AB-InBev:

De opbrengsten stegen met 8,9% in het kwartaal. Dit resultaat was te danken aan een groei in de totale volumes met 4,4% en een stijging van de opbrengsten per hl met eveneens 4,4% ten gevolge van onze initiatieven op het vlak van opbrengstenbeheer en premiumisatie. Bij een constante geografische basis stegen de opbrengsten per hl met 5,7%.

De EBITDA nam met 10,8% toe tot 3 880 miljoen USD met een margeverbetering van 63 basispunten ten gevolge van een sterke opbrengstengroei en goede resultaten op het vlak van de Kostprijs Verkochte Goederen, welke gedeeltelijk teniet gedaan werden door verhogingen van de verkoop -en marketinginvesteringen.

De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev bedroeg 1 416 miljoen USD in 1Q14 vergeleken met 1 853 miljoen USD in 1Q13. Deze daling resulteerde uit moeilijk vergelijkbare cijfers van de netto financiële kosten in 1Q13.

Dit waren de hoogtepunten van het kwartaalbericht bij AB-InBev: De opbrengsten stegen met 8,9% in het kwartaal. Dit resultaat was te danken aan een groei in de totale volumes met 4,4% en een stijging van de opbrengsten per hl met eveneens 4,4% ten gevolge van onze initiatieven op het vlak van opbrengstenbeheer en premiumisatie. Bij een constante geografische basis stegen de opbrengsten per hl met 5,7%. De EBITDA nam met 10,8% toe tot 3 880 miljoen USD met een margeverbetering van 63 basispunten ten gevolge van een sterke opbrengstengroei en goede resultaten op het vlak van de Kostprijs Verkochte Goederen, welke gedeeltelijk teniet gedaan werden door verhogingen van de verkoop -en marketinginvesteringen. De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev bedroeg 1 416 miljoen USD in 1Q14 vergeleken met 1 853 miljoen USD in 1Q13. Deze daling resulteerde uit moeilijk vergelijkbare cijfers van de netto financiële kosten in 1Q13.