•Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 7,2% in FY12 en met 8,8% in 4Q12, en de opbrengsten per hl namen toe met 7,7% in FY12 en 8, 8% in 4Q12 bij een constante geografische basis dankzij een gunstige merkenmix en beste praktijken op het vlak van opbrengstenbeheer.

•Volumeprestaties: In FY12 nam het totale volume met 0,3% toe, waarbij het volume eigen bieren en het volume niet-bieren met respectievelijk 0,1% en 2,2% toenamen. In 4Q12 nam het totale volume met 0,1% af, waarbij het volume eigen bieren met 0,3%

afnam en het volume niet-bieren met 0,8% toenam.

•EBITDA: De EBITDA steeg in FY12 met 7,7% tot 15 511 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 39,0%, een stijging met 18 basispunten. De EBITDA voor 4Q12 steeg met 9,9% tot 4 388 miljoen USD, terwijl de EBITDA-marge met 44 basispunten steeg.

• Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een nominale stijging met 12,9% tot 7 283 miljoen USD in FY12 vergeleken met 6 449 miljoen USD in FY11. De winst kende een

nominale daling met 8,5% tot 1 792 miljoen USD in 4 Q12 tegenover 1 959 miljoen USD in 4Q11. De daling van de genormaliseerde winst in 4Q1 2 is vooral te wijten aan overige financiële resultaten ten bedrage van -227 miljoen USD, die vooral het gevolg zijn van niet-gerealiseerde, non-cash wisselkoersverliezen op intragroepsschulden en -leningen, de kosten van de afdekking van vreemde valuta en grond stoffen en verliezen uit afgeleide contracten die verbonden zijn met de op aandelen gebaseerde betalingsprogramma's.

•Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) steeg met 12,6% tot 4,55 USD in FY12 tegenover 4,04 USD in FY11, en daalde met 9,0% van 1,23 USD in 4Q11 tot 1,12 USD in 4Q12.

•Dividend: De Raad van Bestuur van AB InBev stelt voor om een dividend van 1,70 euro per aandeel uit te keren, mits de aandeelhouders daarmee instemmen. Bij goedkeuring zullen de aandelen ex-coupon noteren vanaf 26 april 2013 en dividenden vanaf 2 mei 2013 betaalbaar gesteld worden. De registratiedatum is 30 april 2013. De Raad van Bestuur heeft ook beslist halfjaarlijkse dividendbetalingen in te voeren, te beginnen met de dividenden voor FY13, betaalbaar in november 2013 en mei 2014.

•Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 7,2% in FY12 en met 8,8% in 4Q12, en de opbrengsten per hl namen toe met 7,7% in FY12 en 8, 8% in 4Q12 bij een constante geografische basis dankzij een gunstige merkenmix en beste praktijken op het vlak van opbrengstenbeheer. •Volumeprestaties: In FY12 nam het totale volume met 0,3% toe, waarbij het volume eigen bieren en het volume niet-bieren met respectievelijk 0,1% en 2,2% toenamen. In 4Q12 nam het totale volume met 0,1% af, waarbij het volume eigen bieren met 0,3% afnam en het volume niet-bieren met 0,8% toenam. •EBITDA: De EBITDA steeg in FY12 met 7,7% tot 15 511 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 39,0%, een stijging met 18 basispunten. De EBITDA voor 4Q12 steeg met 9,9% tot 4 388 miljoen USD, terwijl de EBITDA-marge met 44 basispunten steeg. • Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een nominale stijging met 12,9% tot 7 283 miljoen USD in FY12 vergeleken met 6 449 miljoen USD in FY11. De winst kende een nominale daling met 8,5% tot 1 792 miljoen USD in 4 Q12 tegenover 1 959 miljoen USD in 4Q11. De daling van de genormaliseerde winst in 4Q1 2 is vooral te wijten aan overige financiële resultaten ten bedrage van -227 miljoen USD, die vooral het gevolg zijn van niet-gerealiseerde, non-cash wisselkoersverliezen op intragroepsschulden en -leningen, de kosten van de afdekking van vreemde valuta en grond stoffen en verliezen uit afgeleide contracten die verbonden zijn met de op aandelen gebaseerde betalingsprogramma's. •Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) steeg met 12,6% tot 4,55 USD in FY12 tegenover 4,04 USD in FY11, en daalde met 9,0% van 1,23 USD in 4Q11 tot 1,12 USD in 4Q12. •Dividend: De Raad van Bestuur van AB InBev stelt voor om een dividend van 1,70 euro per aandeel uit te keren, mits de aandeelhouders daarmee instemmen. Bij goedkeuring zullen de aandelen ex-coupon noteren vanaf 26 april 2013 en dividenden vanaf 2 mei 2013 betaalbaar gesteld worden. De registratiedatum is 30 april 2013. De Raad van Bestuur heeft ook beslist halfjaarlijkse dividendbetalingen in te voeren, te beginnen met de dividenden voor FY13, betaalbaar in november 2013 en mei 2014.