Algemeen zijn de beurzen vanmorgen min of meer stabiel geopend, zonder dat er van grote bewegingen in de opening sprake was.

Onder het gewicht van brouwer AB-InBev moet de BEL 20 in Brussel meer dan 1% prijsgeven. De brouwer wordt voor lagere marges met een ruim 3% lagere koers afgestraft.

Vanmorgen maakte brouwer AB-InBev inderdaad de resultaten over het tweede kwartaal en de eerste helft van het jaar bekend. Dit waren de hoogtepunten:

• Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 4,7% in 2Q12 en met 5,4% in HY12, en de opbrengsten per hl namen toe met 5,7% in 2Q12 en met 5,3% in HY12. Bij een constante geografische basis (d.i. de impact van snellere groei in landen met lagere

opbrengsten per hl buiten beschouwing gelaten) zijn de opbrengsten per hl in 2Q12 met 6,4% en in HY12 met 5,7% gestegen.

• Volumeprestaties: In 2Q12 kende het totale volume een marginale daling met 0,1%, waarbij het volume eigen bieren met 0,5% afnam en het volume niet-bieren met 4,2% toenam. In HY12 nam het totale volume met 0,8% toe, waarbij het volume eigen bieren met 0,4% groeide en het volume niet-bieren met 5,3% toenam.

• EBITDA: De EBITDA steeg in 2Q12 met 2,5% tot 3 594 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 36,4%, een daling met 80 basispunten. De EBITDA steeg in HY12 met 4,9% tot 7 146 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 37,2%, een daling met 21 basispunten.

• Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een nominale stijging met 22,0% tot 1 955 miljoen USD in 2Q12 vergeleken met 1 603 miljoen USD in 2Q11, en groeide nominaal met 31,5% tot 3 628 miljoen USD in HY12 tegenover 2 758 miljoen USD in HY11.

• Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) steeg met 22% tot 1,22 USD in 2Q12 tegenover 1,00 USD in 2Q11, en met 31,2% tot 2,27 USD in HY12 tegenover 1,73 USD in HY11.

Algemeen zijn de beurzen vanmorgen min of meer stabiel geopend, zonder dat er van grote bewegingen in de opening sprake was. Onder het gewicht van brouwer AB-InBev moet de BEL 20 in Brussel meer dan 1% prijsgeven. De brouwer wordt voor lagere marges met een ruim 3% lagere koers afgestraft. Vanmorgen maakte brouwer AB-InBev inderdaad de resultaten over het tweede kwartaal en de eerste helft van het jaar bekend. Dit waren de hoogtepunten: • Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 4,7% in 2Q12 en met 5,4% in HY12, en de opbrengsten per hl namen toe met 5,7% in 2Q12 en met 5,3% in HY12. Bij een constante geografische basis (d.i. de impact van snellere groei in landen met lagere opbrengsten per hl buiten beschouwing gelaten) zijn de opbrengsten per hl in 2Q12 met 6,4% en in HY12 met 5,7% gestegen. • Volumeprestaties: In 2Q12 kende het totale volume een marginale daling met 0,1%, waarbij het volume eigen bieren met 0,5% afnam en het volume niet-bieren met 4,2% toenam. In HY12 nam het totale volume met 0,8% toe, waarbij het volume eigen bieren met 0,4% groeide en het volume niet-bieren met 5,3% toenam. • EBITDA: De EBITDA steeg in 2Q12 met 2,5% tot 3 594 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 36,4%, een daling met 80 basispunten. De EBITDA steeg in HY12 met 4,9% tot 7 146 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 37,2%, een daling met 21 basispunten. • Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een nominale stijging met 22,0% tot 1 955 miljoen USD in 2Q12 vergeleken met 1 603 miljoen USD in 2Q11, en groeide nominaal met 31,5% tot 3 628 miljoen USD in HY12 tegenover 2 758 miljoen USD in HY11. • Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) steeg met 22% tot 1,22 USD in 2Q12 tegenover 1,00 USD in 2Q11, en met 31,2% tot 2,27 USD in HY12 tegenover 1,73 USD in HY11.