Op het moment van de creatie van InBev in 2004 werd de verbetering van de EBITDA-marge als het ultieme criterium gezien om de succesvolle integratie van Interbrew en AmBev te meten.

Bij de integratie van InBev en Anheuser-Busch zal AB-InBev de eerste vijf jaar de verhouding tussen de netto schuld en EBITDA als criterium hanteren om zichzelf te evalueren.

Dit criterium zal ook een grote invloed hebben op de variabele verloning. De verhouding tussen de netto schuld en EBITDA meet niet enkel de EBITDA-groei en de verbetering van de EBITDA-marge, maar ook de bouwstenen van de kasstroom, wat volledig in overeenstemming is met het engagement om de schuldpositie van AB-InBev snel af te bouwen.

Vooruitblikkend naar 2009: de fundamenten blijven sterk en AB-InBev verwacht dat de marges zullen verbeteren. Tot dusver blijft de prijszetting gezond en blijven de volumes stabiel. Om deze resulaten te bereiken, zal de brouwer in 2009 sneller en gerichter handelen:
• De oorspronkelijke verwachtingen voor de in 2009 te realiseren synergieën overtreffen;
• Op relevante markten prijsdiscipline handhaven en tegelijk de belangrijkste merken blijven ondersteunen;
• Voor minstens 7 miljard USD aan desinvesteringen blijven doorvoeren;

Andere elementen van de guidance waren de volgende:

• De investeringsuitgaven voor 2009 met minstens 1 miljard USD verminderen ten opzichte van pro forma in 2008, zonder daarbij de kwaliteit van de producten en de veiligheid van de mensen in het gedrang te brengen;
• Blijven streven naar verbetering van het werkkapitaal bij het voormalige InBev en tegelijk minstens 500 miljoen USD werkkapitaal vrijmaken bij het voormalige Anheuser-Busch;
• Het looptijdprofiel en het valutaprofiel van de openstaande schulden verbeteren;
• De effectieve aanslagvoet van de gecombineerde vennootschap optimaliseren tot een niveau van 25-27%.

Op het moment van de creatie van InBev in 2004 werd de verbetering van de EBITDA-marge als het ultieme criterium gezien om de succesvolle integratie van Interbrew en AmBev te meten.Bij de integratie van InBev en Anheuser-Busch zal AB-InBev de eerste vijf jaar de verhouding tussen de netto schuld en EBITDA als criterium hanteren om zichzelf te evalueren. Dit criterium zal ook een grote invloed hebben op de variabele verloning. De verhouding tussen de netto schuld en EBITDA meet niet enkel de EBITDA-groei en de verbetering van de EBITDA-marge, maar ook de bouwstenen van de kasstroom, wat volledig in overeenstemming is met het engagement om de schuldpositie van AB-InBev snel af te bouwen.Vooruitblikkend naar 2009: de fundamenten blijven sterk en AB-InBev verwacht dat de marges zullen verbeteren. Tot dusver blijft de prijszetting gezond en blijven de volumes stabiel. Om deze resulaten te bereiken, zal de brouwer in 2009 sneller en gerichter handelen: • De oorspronkelijke verwachtingen voor de in 2009 te realiseren synergieën overtreffen; • Op relevante markten prijsdiscipline handhaven en tegelijk de belangrijkste merken blijven ondersteunen; • Voor minstens 7 miljard USD aan desinvesteringen blijven doorvoeren; Andere elementen van de guidance waren de volgende:• De investeringsuitgaven voor 2009 met minstens 1 miljard USD verminderen ten opzichte van pro forma in 2008, zonder daarbij de kwaliteit van de producten en de veiligheid van de mensen in het gedrang te brengen; • Blijven streven naar verbetering van het werkkapitaal bij het voormalige InBev en tegelijk minstens 500 miljoen USD werkkapitaal vrijmaken bij het voormalige Anheuser-Busch; • Het looptijdprofiel en het valutaprofiel van de openstaande schulden verbeteren; • De effectieve aanslagvoet van de gecombineerde vennootschap optimaliseren tot een niveau van 25-27%.