De bedrijven en het Ministerie van Justitie hebben vorige vrijdag samen de rechtbank verzocht om de opschorting van de procedures in deze zaak die afloopt op 19 maart 2013, te verlengen tot 9 april 2013.

De partijen zijn het er over eens dat een verlenging van de huidige opschorting hen waarschijnlijk zal toelaten om de discussies af te ronden.

Indien de betrokken partijen tot een overeenkomst komen, zullen zij gezamenlijk een voorstel tot akkoordvonnis en bijbehorende documentatie indienen bij de rechtbank. Er kan geen zekerheid geboden worden omtrent de succesvolle uitkomst van de lopende gesprekken.

De bedrijven en het Ministerie van Justitie hebben vorige vrijdag samen de rechtbank verzocht om de opschorting van de procedures in deze zaak die afloopt op 19 maart 2013, te verlengen tot 9 april 2013. De partijen zijn het er over eens dat een verlenging van de huidige opschorting hen waarschijnlijk zal toelaten om de discussies af te ronden. Indien de betrokken partijen tot een overeenkomst komen, zullen zij gezamenlijk een voorstel tot akkoordvonnis en bijbehorende documentatie indienen bij de rechtbank. Er kan geen zekerheid geboden worden omtrent de succesvolle uitkomst van de lopende gesprekken.