"Hoewel we, zoals hiervoor aangegeven, uitgaan van een solide resultaat in het tweede halfjaar, zal onze jaar-op-jaar EBITDA-groei aanzienlijk lager zijn dan de 18,5% die we behaalden in 2Q09, voornamelijk wegens de moeilijkere vergelijkende basis. We gaan de tweede helft van 2009 in vanuit een sterke uitgangspositie. We

concentreren ons op het uitvoeren van ambitieuze doelstellingen en het behalen van positieve resultaten en leggen tegelijkertijd de basis voor toekomstige groei. We verwachten niettemin dat onze interne EBITDA-verbetering ten opzichte van vorig jaar in de tweede helft van 2009 minder sterk zal zijn dan de verbetering die we realiseerden in HY09. Het derde kwartaal ziet er bijzonder uitdagend uit omwille van een moeilijke vergelijkingsbasis inzake volumes en hogere verwachte verkoop- en marketinginvesteringen. Bovendien verwachten we dat de sequentiële vertraging van de vraag die we in de loop van 2Q09 zagen, zich zal verder zetten in 3Q09."

In de toelichting op de cijfers werd nog het volgende gesteld: "We voorzien dat de Kostprijs Verkochte Goederen per hectoliter over heel 2009 stabiel zal blijven of procentueel een lage eencijferige groei zal kennen, wat een enigszins optimistischer vooruitzicht is dan voorheen verwacht. We verwachten echter dat de synergieën in de tweede helft van het jaar wat minder zullen zijn dan wat we in HY09 gerealiseerd hebben. Hoewel ons in het tweede halfjaar moeilijkere vergelijkingen te wachten staan, blijven onze meest belangrijke fundamenten sterk en verwachten we ten volle dat we onze synergie- en kasstroomdoelstellingen zullen behalen en tegelijkertijd een groei van de belangrijkste merken zullen realiseren via verkoop- en marketingprogramma's die discipline en efficiëntie met innovatie combineren."

"Hoewel we, zoals hiervoor aangegeven, uitgaan van een solide resultaat in het tweede halfjaar, zal onze jaar-op-jaar EBITDA-groei aanzienlijk lager zijn dan de 18,5% die we behaalden in 2Q09, voornamelijk wegens de moeilijkere vergelijkende basis. We gaan de tweede helft van 2009 in vanuit een sterke uitgangspositie. We concentreren ons op het uitvoeren van ambitieuze doelstellingen en het behalen van positieve resultaten en leggen tegelijkertijd de basis voor toekomstige groei. We verwachten niettemin dat onze interne EBITDA-verbetering ten opzichte van vorig jaar in de tweede helft van 2009 minder sterk zal zijn dan de verbetering die we realiseerden in HY09. Het derde kwartaal ziet er bijzonder uitdagend uit omwille van een moeilijke vergelijkingsbasis inzake volumes en hogere verwachte verkoop- en marketinginvesteringen. Bovendien verwachten we dat de sequentiële vertraging van de vraag die we in de loop van 2Q09 zagen, zich zal verder zetten in 3Q09." In de toelichting op de cijfers werd nog het volgende gesteld: "We voorzien dat de Kostprijs Verkochte Goederen per hectoliter over heel 2009 stabiel zal blijven of procentueel een lage eencijferige groei zal kennen, wat een enigszins optimistischer vooruitzicht is dan voorheen verwacht. We verwachten echter dat de synergieën in de tweede helft van het jaar wat minder zullen zijn dan wat we in HY09 gerealiseerd hebben. Hoewel ons in het tweede halfjaar moeilijkere vergelijkingen te wachten staan, blijven onze meest belangrijke fundamenten sterk en verwachten we ten volle dat we onze synergie- en kasstroomdoelstellingen zullen behalen en tegelijkertijd een groei van de belangrijkste merken zullen realiseren via verkoop- en marketingprogramma's die discipline en efficiëntie met innovatie combineren."