Uit de wekelijkse cijfers van de EIA (Energy Information Administration) bleek dat de Amerikaanse gasvoorraden vorige week met 172 miljard cubic feet (cf) of 5,4 procent zijn afgenomen.

De consensusverwachting ging uit van een afname met 175 miljard cf.

De aardgasvoorraden bevinden zich nu 5 procent onder het niveau van een jaar eerder. In vergelijking met het gemiddelde

van de voorbije vijf jaar is het overschot in nominale termen terug iets gestegen naar 320 miljard cf of 12 procent tegenover 11,1

procent een week eerder.

Uit de wekelijkse cijfers van de EIA (Energy Information Administration) bleek dat de Amerikaanse gasvoorraden vorige week met 172 miljard cubic feet (cf) of 5,4 procent zijn afgenomen. De consensusverwachting ging uit van een afname met 175 miljard cf. De aardgasvoorraden bevinden zich nu 5 procent onder het niveau van een jaar eerder. In vergelijking met het gemiddelde van de voorbije vijf jaar is het overschot in nominale termen terug iets gestegen naar 320 miljard cf of 12 procent tegenover 11,1 procent een week eerder.