Deze vooruitzichten zitten grotendeels al in de prijs van beursgenoteerd vastgoed, aldus Theodoor Gilissen Bankiers.

Met het voorzichtige herstel van de Europese economie krabbelt ook de onroerend goed sector weer op. De aantrekkende bedrijvigheid zorgt voor meer vraag naar kantoorruimte.

Hoewel er in veel steden, waaronder Amsterdam, nog royaal kantoorruimte leeg staat, beginnen de huren op 'prime' locaties langzaam te stijgen. Dit is vooral merkbaar in London en Parijs.

Omdat er door de financiële crisis weinig nieuwbouwprojecten zijn gestart, komt er volgens Theodoor Gilissen Bankiers op korte termijn weinig kantoorruimte bij.

Hierdoor blijft het aanbod beperkt en kan de kantorenmarkt voorzichtig verder herstellen.

In de retailsector zijn de tekenen minder positief. Het consumentenvertrouwen neemt mondjesmaat toe, ook al kunnen de verregaande bezuinigingen van de overheden dit teniet doen.

Winkeliers letten sterk op hun kosten.

Door de leegstand hebben zij een relatief sterke positie om huurverlagingen af te dwingen. Pas als het consumentenvertrouwen verder herstelt, zal deze sector volgens Theodoor Gilissen Bankiers aantrekken.

Deze vooruitzichten zitten grotendeels al in de prijs van beursgenoteerd vastgoed, aldus Theodoor Gilissen Bankiers. Met het voorzichtige herstel van de Europese economie krabbelt ook de onroerend goed sector weer op. De aantrekkende bedrijvigheid zorgt voor meer vraag naar kantoorruimte. Hoewel er in veel steden, waaronder Amsterdam, nog royaal kantoorruimte leeg staat, beginnen de huren op 'prime' locaties langzaam te stijgen. Dit is vooral merkbaar in London en Parijs. Omdat er door de financiële crisis weinig nieuwbouwprojecten zijn gestart, komt er volgens Theodoor Gilissen Bankiers op korte termijn weinig kantoorruimte bij. Hierdoor blijft het aanbod beperkt en kan de kantorenmarkt voorzichtig verder herstellen. In de retailsector zijn de tekenen minder positief. Het consumentenvertrouwen neemt mondjesmaat toe, ook al kunnen de verregaande bezuinigingen van de overheden dit teniet doen. Winkeliers letten sterk op hun kosten. Door de leegstand hebben zij een relatief sterke positie om huurverlagingen af te dwingen. Pas als het consumentenvertrouwen verder herstelt, zal deze sector volgens Theodoor Gilissen Bankiers aantrekken.