Samen met de aanhoudende focus op schuldafbouw en besparingen door overheden en de private sector in bepaalde lidstaten remt dit de economische activiteit af.

De beste kans voor groei in de eurozone ligt buiten de zone: de combinatie van een structureel herstel in de VS en een forse verzwakking van de euro zou voor een belangrijke groei?impuls kunnen zorgen, maar dat is nog niet meteen voor morgen.

Het einde van de recessie in de eurozone is dan ook nog niet in zicht. Tegen die achtergrond groeit het Europese werklozenleger in 2013 aan tot meer dan 20 miljoen (van 18,7 miljoen vandaag).

Samen met de aanhoudende focus op schuldafbouw en besparingen door overheden en de private sector in bepaalde lidstaten remt dit de economische activiteit af. De beste kans voor groei in de eurozone ligt buiten de zone: de combinatie van een structureel herstel in de VS en een forse verzwakking van de euro zou voor een belangrijke groei?impuls kunnen zorgen, maar dat is nog niet meteen voor morgen. Het einde van de recessie in de eurozone is dan ook nog niet in zicht. Tegen die achtergrond groeit het Europese werklozenleger in 2013 aan tot meer dan 20 miljoen (van 18,7 miljoen vandaag).