Simon Johnson, professor aan de MIT Sloan School of Management, senior fellow aan de Peterson Institute for International Economics en co-auteur van "White House Burning: The Founding Fathers, Our National Debt, and Why It Matters to You", is bovendien van mening dat Draghi en de andere leden van de ECB enkele zaken over het hoofd zien.

Hoge rentevoeten zijn maar één probleem

Momenteel focust iedereen zich op de Italiaanse en Spaanse rentevoeten, die inderdaad ontoelaatbaar hoog zijn. Afgezien van de vraag of de ECB er daadwerkelijk in gaat slagen om die rentevoeten te drukken, heeft de centrale bank geen oplossing klaar voor een aantal andere problemen.

Johnson verwijst daarbij naar het gebrek aan concurrentiekracht in de Europese periferie, een chronisch lage economische groei in landen als Portugal en Italië, de zware schade die aan de overheidsfinanciën in Griekenland en Spanje werd aangericht, gebrek aan mobiliteit op de arbeidsmarkt en ga zo maar door. Geen van deze problemen wordt opgelost door de rente te verlagen.

Simon Johnson, professor aan de MIT Sloan School of Management, senior fellow aan de Peterson Institute for International Economics en co-auteur van "White House Burning: The Founding Fathers, Our National Debt, and Why It Matters to You", is bovendien van mening dat Draghi en de andere leden van de ECB enkele zaken over het hoofd zien. Hoge rentevoeten zijn maar één probleem Momenteel focust iedereen zich op de Italiaanse en Spaanse rentevoeten, die inderdaad ontoelaatbaar hoog zijn. Afgezien van de vraag of de ECB er daadwerkelijk in gaat slagen om die rentevoeten te drukken, heeft de centrale bank geen oplossing klaar voor een aantal andere problemen. Johnson verwijst daarbij naar het gebrek aan concurrentiekracht in de Europese periferie, een chronisch lage economische groei in landen als Portugal en Italië, de zware schade die aan de overheidsfinanciën in Griekenland en Spanje werd aangericht, gebrek aan mobiliteit op de arbeidsmarkt en ga zo maar door. Geen van deze problemen wordt opgelost door de rente te verlagen.