2010 was volgens Dexia een overgangsjaar en de marktomgeving in 2011 zal evenwichtiger zijn. De sectorcorrelaties, die nu historisch hoog liggen, gaan volgens Dexia waarschijnlijk afnemen en de aandelenselectie gaat opnieuw op de voorgrond treden.

Beleggers zouden de voorkeur geven aan groeiaandelen, ten nadele van waardeaandelen, maar wel op een meer selectieve manier.

2010 was volgens Dexia een overgangsjaar en de marktomgeving in 2011 zal evenwichtiger zijn. De sectorcorrelaties, die nu historisch hoog liggen, gaan volgens Dexia waarschijnlijk afnemen en de aandelenselectie gaat opnieuw op de voorgrond treden. Beleggers zouden de voorkeur geven aan groeiaandelen, ten nadele van waardeaandelen, maar wel op een meer selectieve manier.