Alleen de Japanse Nikkei-225 liet wat grotere uitslagen zien - de ene dag omhoog, als uitvloeisel van beter dan verwachte bedrijfsresultaten, de andere dag omlaag omdat de yen sterker werd, waardoor de concurrentiekracht van Japanse bedrijven afneemt. In de Verenigde Staten en Europa waren de gepubliceerde bedrijfsresultaten in het algemeen heel behoorlijk, wat de relatief hoge indexstanden rechtvaardigde.

Alleen de Japanse Nikkei-225 liet wat grotere uitslagen zien - de ene dag omhoog, als uitvloeisel van beter dan verwachte bedrijfsresultaten, de andere dag omlaag omdat de yen sterker werd, waardoor de concurrentiekracht van Japanse bedrijven afneemt. In de Verenigde Staten en Europa waren de gepubliceerde bedrijfsresultaten in het algemeen heel behoorlijk, wat de relatief hoge indexstanden rechtvaardigde.