De aandelenfondsen kampen met een duidelijke uitstroom, terwijl de instroom in obligatie- en geldmarktfondsen weer toeneemt.

De waarderingen van de aandelenmarkten liggen op dit moment op een normaal niveau.

De aandelenfondsen kampen met een duidelijke uitstroom, terwijl de instroom in obligatie- en geldmarktfondsen weer toeneemt. De waarderingen van de aandelenmarkten liggen op dit moment op een normaal niveau.