Dat lezen we in het persbericht n.a.v. de resultaten die op 8 augustus gepubliceerd werden.

Zoals we ondertussen reeds weten, bezitten verzekeraars uitgebreide pakketten aandelen en obligaties om aan hun langlopende verplichtingen te voldoen.

Vanuit het "goede huisvader"-principe had Aegon voorzorgsmaatregelen genomen om zich in te dekken tegen een mogelijke trendommekeer op de beurzen.

Een indekkingspolitiek die we enkel maar kunnen toejuichen maar die op korte termijn wel op de winstontwikkeling weegt.

Want als de beurzen verder stijgen, neemt de waarde van de indekkingsproducten af en moet er volgens de internationale

boekhoudnormen waardeverminderingen geboekt worden. Dit moet de transparantie vergroten en ertoe leiden dat alle activa aan marktprijzen in de boeken staan.

Ondanks deze tegenslag blijft de onderliggende activiteit bij Aegon, nl. de verkoop van verzekeringsproducten, wel op peil: zo nam o.a. in Nederland de verkoop van levensverzekeringen met 21% toe.

Dat lezen we in het persbericht n.a.v. de resultaten die op 8 augustus gepubliceerd werden. Zoals we ondertussen reeds weten, bezitten verzekeraars uitgebreide pakketten aandelen en obligaties om aan hun langlopende verplichtingen te voldoen. Vanuit het "goede huisvader"-principe had Aegon voorzorgsmaatregelen genomen om zich in te dekken tegen een mogelijke trendommekeer op de beurzen. Een indekkingspolitiek die we enkel maar kunnen toejuichen maar die op korte termijn wel op de winstontwikkeling weegt. Want als de beurzen verder stijgen, neemt de waarde van de indekkingsproducten af en moet er volgens de internationale boekhoudnormen waardeverminderingen geboekt worden. Dit moet de transparantie vergroten en ertoe leiden dat alle activa aan marktprijzen in de boeken staan. Ondanks deze tegenslag blijft de onderliggende activiteit bij Aegon, nl. de verkoop van verzekeringsproducten, wel op peil: zo nam o.a. in Nederland de verkoop van levensverzekeringen met 21% toe.