Wie de huidige trends in de wereldwijde aandelenmarkten analyseert, kan de hoger dan verwachte winsten, de solide balansen, de enorme bedragen aan teruggekochte aandelen en de met kasmiddelen gefinancierde overnames niet ontgaan.

En dit tegen een achtergrond van heel redelijke waarderingen, zeker in relatie tot de lage rente. Sceptici zouden kunnen aanvoeren dat veel van deze zaken in het voorjaar van 2011 eveneens golden. Maar sindsdien is er nog een verdere mondiale verbetering opgetreden.

En er is meer. De wereldeconomie laat nog steeds een respectabel cyclisch momentum zien, onder leiding van de opkomende markten, Japan, Duitsland en de VS.

De meeste woningmarkten stabiliseren

De meeste woningmarkten stabiliseren, waarbij zwakkere regio's (zoals Nederland) een tegenwicht vinden in duidelijke gevallen van herstel.

Hetzelfde kan worden gezegd van de werkgelegenheid, waarbij met name de VS en Duitsland het voortouw nemen.

Ondanks dit alles is het marktsentiment in april langzaam verslechterd. De vrees voor een oliecrisis of een harde landing in China lijkt weliswaar te zijn weggeëbd, maar nu spookt de eurocrisis in toenemende mate weer door de hoofden van beleggers. En die herinneren zich nog heel goed dat het deze zelfde crisis was die in 2010 en 2011 de zomerdip veroorzaakte.

Landen als Spanje en/of Griekenland zouden de komende maanden weleens opnieuw een acuut probleem kunnen gaan vormen, en sinds de kredietcrisis weet iedereen hoe groot het besmettingsgevaar is.

In een later stadium zouden ook Italië en Frankrijk een verstorende invloed kunnen gaan uitoefenen, gezien de inflexibiliteit van beide economieën en de noodzaak van (verdere) hervormingen van het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt.

Wie de huidige trends in de wereldwijde aandelenmarkten analyseert, kan de hoger dan verwachte winsten, de solide balansen, de enorme bedragen aan teruggekochte aandelen en de met kasmiddelen gefinancierde overnames niet ontgaan. En dit tegen een achtergrond van heel redelijke waarderingen, zeker in relatie tot de lage rente. Sceptici zouden kunnen aanvoeren dat veel van deze zaken in het voorjaar van 2011 eveneens golden. Maar sindsdien is er nog een verdere mondiale verbetering opgetreden. En er is meer. De wereldeconomie laat nog steeds een respectabel cyclisch momentum zien, onder leiding van de opkomende markten, Japan, Duitsland en de VS. De meeste woningmarkten stabiliseren De meeste woningmarkten stabiliseren, waarbij zwakkere regio's (zoals Nederland) een tegenwicht vinden in duidelijke gevallen van herstel. Hetzelfde kan worden gezegd van de werkgelegenheid, waarbij met name de VS en Duitsland het voortouw nemen. Ondanks dit alles is het marktsentiment in april langzaam verslechterd. De vrees voor een oliecrisis of een harde landing in China lijkt weliswaar te zijn weggeëbd, maar nu spookt de eurocrisis in toenemende mate weer door de hoofden van beleggers. En die herinneren zich nog heel goed dat het deze zelfde crisis was die in 2010 en 2011 de zomerdip veroorzaakte. Landen als Spanje en/of Griekenland zouden de komende maanden weleens opnieuw een acuut probleem kunnen gaan vormen, en sinds de kredietcrisis weet iedereen hoe groot het besmettingsgevaar is. In een later stadium zouden ook Italië en Frankrijk een verstorende invloed kunnen gaan uitoefenen, gezien de inflexibiliteit van beide economieën en de noodzaak van (verdere) hervormingen van het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt.