Gemengde fondsen blijven de favoriete fondsklasse van beleggers. Dat bleek onlangs nog uit de cijfers van BEAMA, de Belgische Vereniging van Asset Managers (zie kader). In die categorie was Axa Investment Managers een van de pioniers op de Belgische markt met zijn fonds Axa Optimal Income. Dat belegt tussen 25 en 75 procent van de activa in aandelen, hoofdzakelijk in Europa.
...

Gemengde fondsen blijven de favoriete fondsklasse van beleggers. Dat bleek onlangs nog uit de cijfers van BEAMA, de Belgische Vereniging van Asset Managers (zie kader). In die categorie was Axa Investment Managers een van de pioniers op de Belgische markt met zijn fonds Axa Optimal Income. Dat belegt tussen 25 en 75 procent van de activa in aandelen, hoofdzakelijk in Europa.Onlangs breidde de vermogensbeheerder die formule uit met een wereldwijde en een meer defensieve versie (Axa Global Optimal Income en Axa Defensive Optimal Income). Serge Pizem maakt deel uit van het beheerteam van die drie producten, die allemaal over drie tot vijf Morningstar-sterren beschikken. SERGE PIZEM: "Ten eerste denken we dat het mogelijk is een gemengde portefeuille toegevoegde waarde te geven door te anticiperen op de economische cyclus. Dat zal een meer performante activaverdeling opleveren. Ten tweede zijn de markten op korte termijn doorgaans niet efficiënt. Daarom moeten we snel kunnen reageren, om te profiteren van die inefficiënties. En ten derde bouwen we de portefeuilles steevast op met oog voor de risico's." PIZEM: "Ik denk dat het hoogtepunt van de economische groei achter ons ligt, maar dat neemt niet weg dat de groei zowel in Europa als in de Verenigde Staten boven hun theoretische potentieel moet kunnen blijven. De waarderingen van de beurzen zijn niet bijzonder hoog, maar de volatiliteit zal ongetwijfeld toenemen. Daarom denken we dat aandelen nog een positieve prestatie kunnen neerzetten in 2018. Actieve stockpicking is wel belangrijk, omdat de markten de bedrijven die onder de verwachtingen blijven zwaar zullen afstraffen." PIZEM: "We zijn terechtgekomen in een fase van spanningen tussen de Verenigde Staten en China die twintig jaar kunnen aanhouden, omdat het Amerikaanse leiderschap nu openlijk wordt betwist. Breekt er een open handelsoorlog uit tussen beide blokken, dan is dat voor de hele wereld een nefast scenario. Het spookbeeld van stagflatie (lage groei en hoge inflatie) duikt dan weer op. Ik ben niet zeker dat Donald Trump de Amerikaanse economie schade wil toebrengen, maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat de meeste gematigden in zijn entourage zijn ontslagen. De situatie kan daarom makkelijk ontaarden. Een ander risico is de snelheid waarmee de centrale banken hun beleid moeten regulariseren. Die normalisatie kan een impact hebben op de markten." PIZEM: "Onze portefeuille is een verzameling van de beste ideeën die voortvloeien uit onze gesprekken met de teams in het bedrijf en die het beste aansluiten bij onze macro-economische visie. Wij maken gebruik van een kwantitatief model dat ons 150 signalen geeft, om zo onbevooroordeeld mogelijk een beeld te krijgen van de context en de aantrekkelijkheid van de activaklassen. Bovendien beschermen we systematisch onze portefeuille tegen risico's, zoals de brexit en de Amerikaanse verkiezingen. Op dit moment zijn we voor 53 procent belegd in aandelen, tegenover 29 procent in obligaties en 14 procent in de monetaire markten." PIZEM: "Op de beurzen is onze filosofie gebaseerd op grote kapitalisaties, die in alle omstandigheden liquide blijven. Het potentieel van een bedrijf moet op zijn minst 15 procent bedragen voordat we het in de portefeuille opnemen. We focussen op bepaalde thema's, zoals diensten op internet (Tencent), robotica (Yaskawa Electric), kunstmatige intelligentie en cyberveiligheid (Check Point Software). Wij pretenderen niet dat we voor elk van die thema's de toekomstige winnaar kunnen identificeren. We beleggen daarom in een reeks bedrijven, om zeker te zijn dat we die winnaars niet missen." PIZEM: "Die dient vooral om de volatiliteitspieken op te vangen. Die zijn een bedreiging voor de aandelen, die in principe wel de sterkste prestatie neerzetten op lange termijn. Onze voorkeur gaat uit naar emittenten uit de Europese periferie, bedrijfsobligaties (15%, waarvan 5% in high yield) en de opkomende markten." PIZEM: "Wij denken dat de Amerikaanse munt zal verzwakken tegenover de euro tot een koers van 1,28 dollar tegen het einde van het jaar. De groei van het Amerikaanse handelstekort als gevolg van het beleid van Donald Trump zal voorkomen dat de Amerikaanse munt sterker wordt in de komende kwartalen."