Daarnaast wordt er USD 4 miljard beschikbaar gesteld aan General Motors (GM) in februari, als voldaan is aan voorwaarden. Hiermee is een faillissement op korte termijn voorkomen en wordt de bedrijven tijd gegund om hun zaken op orde te brengen.

Dit is volgens ABN Amro goed nieuws, het omvallen van deze bedrijven zou forse consequenties hebben voor de toeleveranciers en afnemers. Daarmee zou zo'n faillissement een schokgolf door de economie sturen.

De vraag is of deze noodhulp voldoende is om de bedrijven lang genoeg overeind te houden. Idealiter moeten de bedrijven genoeg tijd krijgen voor een herstructurering die de onderneming opnieuw winstgevend maakt.

Als dat niet mogelijk is, dan moeten ze het toch in ieder geval redden tot na de recessie. De recessie zou dan niet meer momentum krijgen door het eventuele omvallen van deze giganten.
Dit krediet is daar in elk geval niet voldoende voor. Met deze leningen houden de bedrijven het, zonder herstructurering, hooguit tot maart vol. De crisis is dus nog niet voorbij. ABN Amro handhaaft een rating verkopen voor General Motors.

Daarnaast wordt er USD 4 miljard beschikbaar gesteld aan General Motors (GM) in februari, als voldaan is aan voorwaarden. Hiermee is een faillissement op korte termijn voorkomen en wordt de bedrijven tijd gegund om hun zaken op orde te brengen. Dit is volgens ABN Amro goed nieuws, het omvallen van deze bedrijven zou forse consequenties hebben voor de toeleveranciers en afnemers. Daarmee zou zo'n faillissement een schokgolf door de economie sturen. De vraag is of deze noodhulp voldoende is om de bedrijven lang genoeg overeind te houden. Idealiter moeten de bedrijven genoeg tijd krijgen voor een herstructurering die de onderneming opnieuw winstgevend maakt. Als dat niet mogelijk is, dan moeten ze het toch in ieder geval redden tot na de recessie. De recessie zou dan niet meer momentum krijgen door het eventuele omvallen van deze giganten. Dit krediet is daar in elk geval niet voldoende voor. Met deze leningen houden de bedrijven het, zonder herstructurering, hooguit tot maart vol. De crisis is dus nog niet voorbij. ABN Amro handhaaft een rating verkopen voor General Motors.